klauzula

 
 
 
A- A A+

Program Biblioteki Narodowej

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Pociąg do tradycji

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Stowarzyszenie UTW w Chrzanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie zostały zaproszone do udziału w programie "Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności", który stanowi formę podziękowania dla wybranych, aktywnych społeczności.

Czytaj więcej...

Tablety w Twojej Bibliotece

Tablety w twojej bibliotece

Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wyposaży w tysiąc tabletów biblioteki, które zostaną wyłonione w konkursie. Dodatkowo FRSI udostępni bibliotekom pakiet edukacyjny: aplikacje wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia online (webinaria) oraz kurs iTunesU dostępny na tablecie.

Czytaj więcej...

Zakup nowości wydawniczych 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie uczestniczy w Programie Wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz służy rozwojowi bibliotek w Polsce. Corocznie przyczynia się znacząco do zwiększenia atrakcyjności oferty czytelniczej bibliotek dzięki zwiększeniu zakupów nowości wydawniczych.
W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie otrzymała na ten cel dotację w wysokości 57 550 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Zakupione nowości wydawnicze trafią do naszych czytelników za pośrednictwem Wypożyczalni, Oddziału dla Dzieci, Działu Czytelń i Multimediów Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1380725170  1408372303 

Mistrzowie kodowania

mistrzowie kodowania samsungProgram Mistrzowie Kodowania jest inicjatywą Samsung Electronics Polska. II edycja programu realizowana jest we współpracy z partnerami społecznymi: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo Polska, stowarzyszeniem "Rodzice w Edukacji" oraz stowarzyszeniem "Dobra Edukacja" przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP. Program został objęty prestiżowymi patronatami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki oraz patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pawła Orłowskiego. 

Czytaj więcej...

Lokalne Partnerstwa PAFW

Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ciągu pięciu edycji programu na terenie 85 gmin zawiązało się aż 38 partnerstw. Obecnie trwa szósta edycja programu.

Czytaj więcej...

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie uczestniczy w Programie Wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  publicznych.

Celem Program jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Zakupione książki trafią do Wypożyczalni, Oddziału dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przystanek Ziemia Chrzanowska

Przystanek Ziemia Chrzanowska

Celem projektu Przystanek Ziemia Chrzanowska - warsztaty dla młodzieży z terenów wiejskich promujące powiat chrzanowski, jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego obszaru powiatu chrzanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. 

Czytaj więcej...

Zielone gry

zielone gryZielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę to projekt edukacyjno-ekologiczny. Ale edukacja odbywa się w nim w bardzo atrakcyjny sposób: za pomocą gier planszowych oraz internetowej. W ten sposób chcemy zwiększyć wiedzę młodych ludzi (od gimnazjalistów po studentów) na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów. Inspirujemy się ideą serious games, czyli gier, które nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji, przekazują wiedzę lub pozwalają nabywać umiejętności.

Edukacja medialna

edukacjamedialna2Cykl warsztatów skierowanych do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu Edukacji Medialnej, podczas których poznajemy: zasady działania portali społecznościowych, zgłębiamy tajniki dobrego selfie, rozmawiamy także o najważniejszych zagadnieniach prawnych związanych z wykorzystywaniem wizerunku oraz prawem autorskim. Czas trwania warsztatu: 1,5h. Zapisy w Czytelni Naukowej lub pod nr tel. 32 763 27 49.

Akcja: e-motywacja

W 2013 i 2014 roku w ramach projektu "spotkania z pasjami" dzięki Akademii Orange zostało zrealizowanych 27 interaktywnych spotkań online z pełnymi apetytu na życie osobami. O swoich pasjach oraz recepcie na zdrowie ciała i ducha opowiedzieli nam między innymi Krystyna Janda, Emilian Kamiński, Ewa Bem czy Katarzyna Grochola. Seniorzy spotkali się w zgłoszonych do projektu placówkach i wspólnie obejrzeli transmitowane przez nas rozmowy. Efekty projektu przerosły nasze oczekiwania! Przy bibliotekach zaczęto organizować potańcówki, wystawy fotograficzne? a niektóre seniorskie grupy zaczęły po prostu śpiewać.

Czytaj więcej...