Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie uczestniczy w Programie Wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek. W 2016 roku biblioteka otrzymała kwotę w wysokości 58.080 złotych. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono 3319 książek, głownie literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych, biografie, reportaże, książki obrazkowe, lektury. Zakupione książki trafły do Wypożyczalni, Oddziału dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.