klauzula

 
 
 
A- A A+

Chrzanów. Nowe perspektywy

Chrzanów. Nowe perspektywy

Pierwszego maja 2014 roku minie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dekada to dobry czas na podsumowania. W tym czasie wiele się bowiem wydarzyło - zarówno na szczeblu europejskim, krajowym jak i regionalnym. Do UE dołączyły kolejne trzy państwa: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Przyjęty został traktat lizboński, który wprowadza ważne i głębokie zmiany w funkcjonowaniu UE. Jednocześnie, jeszcze przed podpisaniem traktatu akcesyjnego oraz zaraz po jego podpisaniu, będąc już nowym członkiem UE, Polska została zobligowana do podjęcia wielu reform, które miały zbliżyć nasz kraj do państw Piętnastki ? reform o charakterze prawnym, gospodarczym, jak i infrastrukturalnym. W celu zapewnienia odpowiednich środków i narzędzi niezbędnych do wyrównywania poziomu życia, Polska wraz z innymi państwami członkowskimi, otrzymała wsparcie w postaci funduszy europejskich.

Czytaj więcej...

Chrzanów. Nowe perspektywy (2)

Chrzanów. Nowe perspektywy

Pierwszego maja 2014 roku minęło 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dekada to dobry czas na podsumowania. W tym czasie wiele się bowiem wydarzyło - zarówno na szczeblu europejskim, krajowym jak i regionalnym. Do UE dołączyły kolejne trzy państwa: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Przyjęty został traktat lizboński, który wprowadza ważne i głębokie zmiany w funkcjonowaniu UE. Jednocześnie, jeszcze przed podpisaniem traktatu akcesyjnego oraz zaraz po jego podpisaniu, będąc już nowym członkiem UE, Polska została zobligowana do podjęcia wielu reform, które miały zbliżyć nasz kraj do państw Piętnastki ? reform o charakterze prawnym, gospodarczym, jak i infrastrukturalnym. W celu zapewnienia odpowiednich środków i narzędzi niezbędnych do wyrównywania poziomu życia, Polska wraz z innymi państwami członkowskimi, otrzymała wsparcie w postaci funduszy europejskich.

Czytaj więcej...

Nie ma solidarności bez miłości

W chrzanowskiej bibliotece od 1 kwietnia można oglądać wystawę fotograficzną "Nie ma solidarności bez miłości". Autorami zdjęć są Adam Bujak i Arturo Mari. Tytuł wystawy to nawiązanie do słów, które Jan Paweł II wypowiedział podczas pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 r. Mówiąc "Nie ma solidarności bez miłości" papież uzupełnił zawołanie wznoszone w 1987 r. w Gdańsku: "Nie ma wolności bez Solidarności". Fotografie potwierdzają zaangażowanie Jana Pawła II w sprawy robotników i jego wsparcie dla "Solidarności", zarówno te z manifestacji opozycji organizowanych w latach 80. w Krakowie i Nowej Hucie oraz z papieskich pielgrzymek do Polski. Wystawa wpisuje się w kwietniowe  obchody kanonizacji Papieża Jana Pawła II , jak również w tegoroczny Rok Wolności 2014. Wystawa została wypożyczona z Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie (http://kck.diecezja.pl/).  Ekspozycja czynna do 30.04.2014r.

Czytaj więcej...