klauzula

 
 
 
A- A A+

HISTORIA ZAPISANA W KRONIKACH

 

Otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej nastąpiło w marcu 1946 roku. Pierwszym dyrektorem Biblioteki był Edward Chełstowski. Kolejni dyrektorzy Biblioteki to: Mirosława Mierzwa, Janina Krejza, Krystyna Wołoch,oraz Lucyna Kumala.

Biblioteka miała swą siedzibę w budynku Domu Kultury przy Alei Lenina 24. Składała się z dwóch działów: wypożyczalni i czytelni. Gdy rozpoczynała swą działalność księgozbiór stanowiło 360 woluminów. Wcześniej, bo już w II kwartale 1945 roku istniała w Chrzanowie biblioteka miejska, która liczyła 617 tomów. Połączenie obu bibliotek nastąpiło 4 czerwca 1947 roku.

Pod koniec 1949 roku, w powiecie chrzanowskim oprócz biblioteki powiatowej i 5 miejskich działało 7 bibliotek gminnych oraz 63 punkty biblioteczne. W kronikach zachowały się wycinki prasowe z lat 50. XX wieku, można odnaleźć w nich informacje o tym jak wyglądały wnętrza biblioteki, jaką działalność prowadziła i z jakimi problemami borykali się pracownicy Biblioteki.

Od roku 1967 do 1989 Biblioteka mieściła się w Domu Kultury przy ul. Broniewskiego 4. Zajmowała trzy pomieszczenia, gdzie na 127 m2, pracowały działy: Udostępniania Zbiorów z Wypożyczalnią Główną i Czytelnią, Instrukcyjno-Metodyczny, stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, Dyrekcja. Zbiory Biblioteki liczyły już 45 tys. woluminów.

W roku 1979 rozpoczęto remont pomieszczeń filii dla dzieci i młodzieży, która mieściła się przy Alei Henryka 40. Zapis w kronice opisuje stan biblioteki przed remontem.

Historię Biblioteki wyznaczają również jubileusze. W 1986 roku jubileusz 40-lecia działalności, świętowano poprzez spotkania pokoleń bibliotekarzy, czytelników oraz z gościem specjalnym: Wojciechem Dworczykiem (literatem i podróżnikiem).

Rok 1989 przyniósł kolejne zmiany lokalowe, Biblioteka otrzymała na swoją działalność pomieszczenia przy Al. Henryka 2/4. Liczył on 166 m2. Przeprowadzono remont budynku, zakupiono nowy sprzęt biblioteczny. Do nowych pomieszczeń przeniesiono Wypożyczalnię, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Administrację, Księgowość i gabinet Dyrektora. W budynku MOKSiR-u pozostała czytelnia.

Lata 1991-1992 przyniosły dalsze zmiany, Biblioteka na swoją działalność otrzymała budynek przy ul. Oświęcimskiej 3. Był to pierwszy obiekt przeznaczony całkowicie dla Biblioteki. Do nowego, wyremontowanego budynku przeniesiono wszystkie agendy Centrali.

Rok 1996 to rok jubileuszu 50-lecia Biblioteki. Nie zabrakło ciepłych słów, pięknych kwiatów, wyrazów uznania oraz wielu ważnych gości. W ogrodzie biblioteki zaprezentowano spektakl "Igraszki fredrowskie" w wykonaniu aktorów scen krakowskich.

Uroczyste otwarcie filii nr 5 w Balinie, rok 1996.

Rok 1999 to kolejna reforma administracyjna w Polsce. Został utworzony powiat chrzanowski. Na nowo zaczęto tworzyć biblioteki powiatowe, a MBP zaczęła ponownie pełnić funkcje biblioteki powiatowej. Pod merytoryczną opieką Biblioteki znalazły się cztery placówki biblioteczne w Trzebini, Alwerni, Babicach i Libiążu.

W roku 2001 w WBP w Krakowie otwarto wystawę "Miasto Chrzanów". Na wystawie zaprezentowano wiele ciekawych zbiorów obrazujących rozwój naszego miasta, pochodzących zarówno ze zbiorów Biblioteki czy Muzeum ale również od osób prywatnych.

Rok 2001 to również rok jubileuszu 55-lecia MBP w Chrzanowie. W ramach jego obchodów otwarto wystawę: Biblioteka skarbnicą wiedzy.

W roku 2003 Czytelnia Naukowa i Czytelnia Prasy oraz Dział Informacyjno-Bibliograficzny (Informatorium) zostały przeniesione do Pałacu Ślubów. Przeprowadzka ta poprawiła warunki lokalowe Biblioteki oraz komfort obcowania z książką dla czytelników. Dział Muzyczny zyskał również na tej przeprowadzce, ponieważ do tej pory mieścił się w podziemiach budynku przy ul. Oświęcimskiej.

Biblioteka to nie tylko książki i mury, ale miejsce ciągłych poszukiwań. Biblioteka to przede wszystkim ludzie, nietuzinkowi, z pasją. Efekty ich zainteresowań można oglądać na wystawach, spotkaniach, benefisach. Spotkania w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej, mini-uczelni regionalnej, zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Region i jego promocja, to bardzo ważna część działalności Biblioteki.

W rok 2006 obchodzono jubileusz 60-lecia Biblioteki. Był wykład pani Jadwigi Kołodziejskiej z BN w Warszawie, oraz koncert "Melodie kawiarenek paryskich".

 W Bibliotece organizowane są różnorodne imprezy kulturalne:

 • Wystawy i wernisaże,
 • Spotkania autorskie
 • Warsztaty literacko-plastyczne - Czytam i Tworzę
 • Warsztaty językowe
 • Warsztaty komputerowe dla seniorów,
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • DKK - Filozofia dla nie Filozofów
 • Spotkania literacko-muzyczne
 • Lekcje biblioteczne
 • Konkursy
 • Happeningi biblioteczne
 • stałe projekty - min. Małopolskie Dni Książki Książka i Róża, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

I wiele, wiele innych.

Nagrody i wyróżnienia:

 •  Wyróżnienie - Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008, Ogólnopolski Konkurs, organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  (05.2012)
 •  I Nagroda - Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011, Ogólnopolski Konkurs, organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  (05.2012)
 •  Certyfikat Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSiT) w kat. Trzy gwiazdki dla Jednostki Informacji Turystycznej w Chrzanowie (12.2012)
 •  Certyfikat Miejsce Przyjazne Maluchom, VII edycja (10.2012)
 •  Bibliotekarz Roku 2010 - tytuł przyznany Lucynie Kumali, Dyrektor MBP w Chrzanowie - Finalistka Konkursu Ogólnopolskiego, organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  (2011)
 •  Modernizacja Roku 2010 dla inwestora Gmina Chrzanów (za modernizację MBP w Chrzanowie) (08.2011)
 •  Nominacja w konkursie Eurolider  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (projekt budowy MBP w Chrzanowie) (12.2012)
 • V Komputerowa Olimpiada Seniorów - laureatka Elżbieta Kowalczyk, uczestniczka warsztatów komputerowych w MBP Chrzanów (09.2012)
 • Nagroda I stopnia dla MBP w Chrzanowie w konkursie Pomyszkuj w Bibliotece - Tydzień z Internetem 2011 (04.2011)
 • MBP w Chrzanowie laureatką w konkursie Projekt Społeczny 2012 Instytutu Socjologii UW - realizacja projektu Twoje Strony - Mocne Strony (06.2011)
 • O finansach w Bibliotece - laureat Tadeusz Krauz, uczestnik warsztatów komputerowych w MBP (wyróżnienie dla MBP w Chrzanowie) (11.2012)
 • Wyróżnienie specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzona kampanię - Cała Polska czyta dzieciom,  w roku szkolnym 2011/2012
 • Podziękowania dla moderatora DKK - Dyskusyjnego Klubu Książki w Chrzanowie Olgi Nowickiej za realizację projektu od koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (2012r.)
 • Przystanek Ziemia Chrzanowska wygrał konkurs Inspiracje i był prezentowany na III Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek Publicznych
 • Podziękowania od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za udział w akcji Narodowe Czytanie Aleksander Fredro ( 2013r.)

ponadto:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zwyciężyła w konkursie na zdjęcia związane z tworzeniem Cyfrowego Archiwum Historii Lokalnej.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Filia w Płazie została laureatem konkursu "Pochwal się! Słowa w sieci" Księga multimedialna Płazy.

Z początkiem sierpnia 2008 r. Urząd Miejski w Chrzanowie złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie budowy nowej biblioteki. W styczniu 2009 r. gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Zakończenie budowy nowej siedziby biblioteki przy ul. Broniewskiego planowane było na 2011 rok. 31 marca 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Biblioteki.

W roku 2011 obchodziliśmy Jubileusz 65 - lecia istnienia biblioteki, w grudniu 2011 r. "Koncertem Życzeń" zakończyliśmy obchody tego jubileuszu. Wspólnie z muzycznym gościem Robertem Budzyniem oraz Burmistrzem Miasta Chrzanowa Ryszardem Kosowskim który objął honorowym patronatem cały Rok Jubileuszowy składaliśmy wszystkim gościom muzyczne i literackie dedykacje. Zaprosiliśmy również do zwiedzania wystawy jubileuszowej "Są miejsca i ludzie, których się nie zapomina..." W tym samym roku został otwarty Punkt Informacji Turystycznej w ramach sieci MSIT. Nasza Biblioteka otrzymała główną nagrodę w konkursie "Modernizacja Roku 2010" w kategorii obiekty kultury dla nowej siedziby biblioteki oraz nagrodę pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast współpracujący z nami od początku swego istnienia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie uhonorował Bibliotekę certyfikatem "Miejsce Przyjazne Seniorom".

W roku 2012 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011 organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Projekt Przystanek Ziemia Chrzanowska zwyciężył w konkursie Inspiracje ogłoszonym przez Program Rozwoju Bibliotek i był prezentowany podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych "Biblioteka z wizją". W fili w Balinie w październiku 2012 otwarto klub biblioteczny, w którym udostępniono 5 dodatkowych stanowisk komputerowych. Biblioteka otrzymała również wyróżnienie w konkursie Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI EUROLIDER MRPO - w kategorii - przemysł kulturowy oraz Certyfikat "Miejsce Przyjazne Maluchom" dla Oddziału dla dzieci.

W roku 2013 Biblioteka otrzymała w ramach priorytetu "Infrastruktura Bibliotek" Programu Wieloletniego Kultura+ blisko 1,5 mln złotych na realizację zadania Przebudowa i nadbudowa domu gromadzkiego wraz z adaptacją poddasza na regionalną izbę "Przy kominie" dla biblioteki w Płazie. Zdobyła również nagrodę w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię "Cała Polska czyta dzieciom" w roku szkolnym 2012/2013.

Nowe przestrzenie, fachowa kadra, bogaty księgozbiór, nowoczesny sprzęt komputerowy i przyjazna atmosfera - te elementy wyznaczają dobry kierunek działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

 

Oprac. Ewelina Langer
Kierownik Działu Czytelń i Multimediów
MBP w Chrzanowie