2010 w grudniu rozpoczęła się przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby.