1999 - Wraz z wprowadzeniem nowej reformy administracyjnej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie zostają powierzone funkcje biblioteki powiatowej. MBP sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami w Trzebini, Libiążu, Alwerni i Babicach.