1998 - W Wypożyczalni Biblioteki Głównej zostaje wprowadzone komputerowe udostępnianie zbiorów w systemie bibliotecznym SOWA.