1992 - Początek komputeryzacji MBP. Zakupione zostają 2 pierwsze komputery.