1988 - Zostaje zmieniona nazwa biblioteki na Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Powstaje Dział Zbiorów Muzycznych.