klauzula

 
 
 
A- A A+

Katalog Dokumentów Życia Społecznego (DŻS) obejmuje materiały o różnorodnym charakterze: informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym. Odzwierciedlają one wszelkie przejawy życia społecznego, kulturalnego, politycznego i gospodarczego. Są to głównie druki ulotne, afisze, plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi, plany, mapy, sprawozdania, rękopisy, maszynopisy, fotografie itp.

 

Rodzaje gromadzonych dokumentów życia społecznego to:

katalogi wystaw

programy różnych imprez artystycznych, kulturalnych, politycznych, naukowych, sportowych itd.

zaproszenia   

afisze i plakaty

druki propagandowe

wykazy osobowe i rzeczowe (spisy telefonów, rozkłady jazdy)

sprawozdania z działalności stowarzyszeń

raporty roczne firm

prospekty, przewodniki, informatory turystyczne

czasopisma organizacji, stowarzyszeń

gazetki szkolne

materiały audiowizualne

plakietki, proporczyki

Wpływające do Działu Informacji Regionalnej dokumenty poddawane są selekcji pod względem ich przydatności dla potrzeb potencjalnego użytkownika.

Regulamin udostępniania zbiorów i korzystania z usług
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie:

 

 

Przejdź do POMOCY KATALOGOWEJ