Książka opisuje fenomen największej internetowej wyszukiwarki Google, i jak sam autor twierdzi, nie jest to ani panegiryk, ani historia spiskowa, lecz próba obiektywnego opisania fenomenu Google'a, opierając się na dokumentach i potwierdzonych faktach.

 

W ciągu kilkunastu lat z niewielkiej firmy, niekonwencjonalnej i przyjaznej użytkownikom internetu, Google przemienił się w monopolistę, molocha pochłaniającego innych, który dla zwiększenia zysków zapomniał o swych szczytnych zasadach, idąc na układy z dyktaturami, gwałcąc prywatność i utajniając wiele ze swych poczynań.

 

 
Katalog on-line