klauzula

 
 
 
A- A A+

Portale informacyjne sołectw

Portale informacyjne sołectw

Dział Informacji Regionalnej we współpracy z filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie redaguje portale informacyjne sołectw. Serwisy poświęcone są historii, przyrodzie, zabytkom, turystyce, wydarzeniom kulturalnym. Informacje na stronę przesyłają wszystkie organizacje i instytucje mające siedziby w sołectwie.

Czytaj więcej...

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej to zbiór dokumentów, fotografii, listów, pamiętników oraz relacji i wspomnień mieszkańców ziemi chrzanowskiej. Materiały te są pozyskiwane przez bibliotekarzy i wolontariuszy.

Wszystkie zgromadzone do tej pory materiały, opracowane w Dziale Informacji Regionalnej, gdzie cyfrowe zapisy są udostępniane użytkownikom do przeglądania i odsłuchiwania na miejscu.

Czytaj więcej...

Księgi Multimedialne

Księgi Multimedialne

Dział Informacji Regionalnej oraz filie Biblioteki przy współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie tworzą autoportrety miejscowości -  księgi multimedialne. Nie pokazują one miejscowości przez historię czy walory turystyczne, ale przez codzienność życia. Są zaproszeniem do rozmowy z sąsiadem o pasji, zainteresowaniach, zwykłych dniach życia w małym środowisku.

Czytaj więcej...

Wszechnica Chrzanowska

Wszechnica Chrzanowska

Wszechnica Chrzanowska to mini-uczelnia regionalna. Spotkania odbywają się cyklicznie w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Celem Wszechnicy jest kształcenie w zakresie regionalnej historii  i kultury Ziemi Chrzanowskiej, zapoznanie słuchaczy z historią, architekturą, archeologią, geografią, zwyczajami i obrzędami oraz osiągnięciami społecznymi i gospodarczymi, a także aktualnymi problemami powiatu chrzanowskiego.

Czytaj więcej...

Otwarte zabytki

Otwarte zabytki

Otwarte zabytki to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Pragniemy ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować do działań na rzecz ich ochrony. Projekt rozpoczął się latem 2012, tzw. Społecznym Czynem Cyfrowym - obywatelską akcją czyszczenia danych pochodzących z Rejestru Zabytków. Zaprojektowaliśmy na jej potrzeby i udostępniliśmy online narzędzie, dzięki któremu internauci sprawdzali i uzupełniali podstawowe informacje o zabytkach: nazwę, adres, datę powstania i współrzędne GPS.

Czytaj więcej...

Przystanek Ziemia Chrzanowska

Przystanek Ziemia Chrzanowska

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie od 2011 roku młodzież z powiatu chrzanowskiego realizuje filmy promujące region. Podczas warsztatów regionalnych zdobywają wiedzę o swoich miejscowościach, a podczas warsztatów filmowych uczą się pisania scenariuszy, reżyserowania i obsługi sprzętu filmowego, zdobywają umiejętności operatorskie.

Czytaj więcej...

kulturalny logo

bibliografia malopolski logo 03

LOGOAB

BN NPRC

 

logo WSB 1