klauzula

 
 
 
A- A A+

Dział Informacji Regionalnej oraz filie Biblioteki przy współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie tworzą autoportrety miejscowości -  księgi multimedialne. Nie pokazują one miejscowości przez historię czy walory turystyczne, ale przez codzienność życia. Są zaproszeniem do rozmowy z sąsiadem o pasji, zainteresowaniach, zwykłych dniach życia w małym środowisku.

Księgi multimedialne są połączeniem strony www i zwykłej, tradycyjnej książki. Menu strony internetowej zastępuje tradycyjny spis treści. Można też je przeglądać ze strony na stronę jak album w tradycyjnej formie książkowej.

Pod Gruszą za Albinem - Księga Multimedialna Luszowic

Pod Gruszą za Albinem - księga multimedialna Luszowic napisana przez mieszkańców jest barwnym portretem miejscowości. W Luszowicach dzwony rozpędzają chmury, Śpiewok i Gospoś mieszkają koło Pisorza. Do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej zachęca Święty Florian i luszowickie Smerfy namalowane przez Mirosława Ślusarczyka. Luszowianie opowiadanie barwnych historii mają we krwi.
W tej Księdze młodzi spotykają się ze starszymi i z tymi z odległej przyszłości. Z rozmów tych widać, jak wiele można sobie nawzajem opowiedzieć, ale też jak bardzo ulotna jest pamięć ludzka. Jak trudno czasem przypomnieć sobie kto, kiedy i co zdziałał. W rozmowie ze swoim starszym kolegą, strażak Józef Hudzik powiada: jakby chciało się ich spamiętać, to trzeba by było mieć spisane. Ale też pamięć, choćby niedoskonała, buduje więzi, inspiruje i zachęca do działania. Przydomki mieszkańców, dziś już nieużywane, zakorzeniały ludzi w rodzinach i we wspólnocie sąsiedzkiej. Stare zwyczaje, przyśpiewki, budowa szkoły i remizy. Trudno czasem sobie przypomnieć nazwiska czy daty, są też zdjęcia, na których nie wszystkich rozpoznamy. Ale próbujmy.

Księga Multimedialna Luszowic jest dostępna pod adresem: www.luszowice.neostrada.pl

Drzewa, Krzaki, Ptaki - Księga Multimedialna Balina i Okradziejówki

To już trzecia Księga przygotowana przez Dział Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. W Obecnej Księdze prezentujemy wywiady z mieszkańcami Balina i Okradziejówki. Czytelnicy poznając losy naszych bohaterów, dowiedzą się więcej o pracy, którą podejmowali, o budowie domów, nauce w szkole a czasem o perypetiach rodzinnych. Młodzi mieszkańcy, uczniowie Szkoły Podstawowej w Balinie po warsztatach kreatywnych przygotowali plakaty promujące miejscowość i zapraszające do jej odwiedzenia a najmłodsi uczniowie narysowali kolorowe mapy Balina.
Tytuł Księgi Drzewa, Krzaki, Ptaki odzwierciedla tematy wywiadów, które dotyczą kolei losu rozmówców.
Księga, tak ja dwie wcześniejsze, jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: malinowym i szarym. Księga nie jest typową stroną internetową, ale tradycyjną książką przeniesioną do Internetu. Można ją czytać wybierając artykuły ze spisu treści lub przeglądać ze strony na stronę.

Księgę Multimedialną Balina i Okradziejówki można czytać pod adresem: www.balin.neostrada.pl

Zwykli - Niezwykli - Księga multimedialna Pogorzyc

Księga była prezentowana na Rzeczpospolitej Lokalnej:  Sejmie społeczników, bojowników i ekspertów w 2012 roku w Warszawie. Została także opisana w Przekroju nr 8/2013.

Księga multimedialna jest autoportretem miejscowości budowanym na podstawie rozmów między mieszkańcami miejscowości. Dialogi między sąsiadami o życiu, pasjach czy codzienności tworzą obraz Pogorzyc widzianych przez pryzmat zwykłych ludzi ? niezwykłych członków społeczności lokalnej. Zaglądając do Księgi znajdziemy w niej rozmowy o Nordic Walking, prowadzeniu parafii, byciu sołtysem czy pożarniczej pasji młodych mieszkańców Pogorzyc.  Rozmowy zostały spisane i są przedstawione w Księdze z zachowaniem cech języka mówionego. Ubarwiają ja zdjęcia Drzewa Miłości, obraz grabów lokalnej artystki Jadwigi Leśnej-Karnas oraz fotografia młodych artystek i rysunki uczniów miejscowej szkoły.
Księga jest wynikiem zaangażowania członków miejscowej społeczności uczestniczących w warsztatach prowadzonych w Filli w Pogorzycach przez Dział Informacji Regionalnej.

Księgę Multimedialną Pogorzyc można czytać pod adresm: www.pogorzyce.neostrada.pl

Słowa w Sieci - Księga multimedialna Płazy

Księga powstała na przełomie 2010/2011 r. Pomysł został doceniony i Księga została laureatem w konkursie Pochwal się. Była prezentowana jako przykład dobrej praktyki na II Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek Publicznych w Warszawie.

"Słowa w sieci", czyli księga multimedialna Płazy, to autoportret mieszkańców tej wsi. Dobre autoportrety nie od razu i nie wszystkim ujawniają swoje tajemnice.  Rozmowa to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. Codziennie z kimś rozmawiamy, wymieniamy poglądy, dyskutujemy. Jak trudne jest przeprowadzenie rozmowy na ustalony wcześniej temat a potem jej spisanie przy zachowaniu cech naturalnego i spontanicznego posługiwania się polszczyzną sprawdzili uczestnicy warsztatów prowadzonych w Bibliotece w Płazie.
W warsztatach wzięły udział 34 osoby - aktywne, gotowe na podjęcie nowych wyzwań. Efektem wspólnej pracy jest Księga prezentująca obraz wsi tradycyjnej a równocześnie nowoczesnej, otwartej na nowe formy pracy, życia, komunikacji. Zbiór dialogów urozmaicają obrazy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej tworzone na warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Renatę Bartnik a do odwiedzenia Księgi zapraszają plakaty wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Płazie pod kierunkiem Jadwigi Leśnej-Karnas.
Nad wyborem szaty graficznej dyskutowali wszyscy uczestnicy warsztatów, przy czym głosy były podzielone, stąd decyzja o multimedialnym albumie w dwóch kolorystykach.

Księga Multimedialna Płazy jest dostępna pod adresem: http://www.plaza.neostrada.pl


kulturalny logo

bibliografia malopolski logo 03

LOGOAB

BN NPRC

 

logo WSB 1