klauzula

 
 
 
A- A A+

Otwarte zabytki to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Pragniemy ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować do działań na rzecz ich ochrony. Projekt rozpoczął się latem 2012, tzw. Społecznym Czynem Cyfrowym - obywatelską akcją czyszczenia danych pochodzących z Rejestru Zabytków. Zaprojektowaliśmy na jej potrzeby i udostępniliśmy online narzędzie, dzięki któremu internauci sprawdzali i uzupełniali podstawowe informacje o zabytkach: nazwę, adres, datę powstania i współrzędne GPS.

Gorąco zachęcamy do wspólnego otwierania zabytków! Zabytki można otwierać na wiele sposobów: siedząc na kanapie i uzupełniając informacje, robiąc im zdjęcia podczas spacerów i wycieczek i dodając je do bazy, organizując wspólne "otwieranie" (ze znajomymi, uczniami, miłośnikami zabytków). Można też wykorzystywać aplikacje, które udostępniamy i zachęcać innych do włączania się do działania.

"Otwarte zabytki" skąd nazwa?
Otwarte znaczy legalnie dostępne dla wszystkich. Wszystkie efekty projektu publikowane będą w sieci na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, co oznacza, że można z nich będzie swobodnie korzystać, modyfikować je, kopiować i udostępniać innym.

Chcielibyśmy, aby projekt "Otwarte Zabytki" wspierał budowę obywatelskiego zasobu wiedzy o zabytkach.

Crowdsourcing - cyfrowe prace społecznościowe

Crowdsourcing nie jest przy tym sposobem na oszczędzanie poprzez zlecenie innym pracy. W wielu wypadkach celem jest dotarcie do rozproszonej wiedzy dostępnej w społeczeństwie. W innych sytuacjach wartością jest angażowanie osób w projekty, którymi mogą się dalej interesować po zakończeniu prac społecznościowych.

 

http://www.otwartezabytki.pl/pl/strony/o-projekcie 


kulturalny logo

bibliografia malopolski logo 03

LOGOAB

BN NPRC

 

logo WSB 1