klauzula

 
 
 
A- A A+

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie otrzymała wyróżnienie w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

 

Po raz pierwszy Zarząd Województwa Małopolskiego po uwzględnieniu rekomendacji Kapituły Nagrody przyznał wyróżnienie bibliotece publicznej doceniając wysiłek chrzanowskich bibliotekarzy w systematyczne i różnorodne promowanie dziedzictwa kulturowego ziemi chrzanowskiej.

Naszą kandydaturę do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana zgłosiła sołtys Pogorzyc Zdzisława Musiał.

Wyróznienie zostało przyznane za prowadzenie działań przyczyniających się do promowania małych miejscowości regionu i wspierania tożsamości kulturowej ich mieszkańców, zachowowanie dziedzictwa kulturowego ziemi chrzanowskiej i tradycji małopolskich poprzez prowadzenie Wszechnicy Chrzanowskiej - mini-uczelni regionalnej, której celem jest m.in. kształcenie w zakresie regionalnej historii i kultury ziemi chrzanowskiej. Doceniono, że Biblioteka tworzy również autoportrety miejscowości - dla małych sołectw Gminy Chrzanów prowadzi portale informacyjne, które poświęcone są historii, przyrodzie, zabytkom, turystyce, kulturze. Poprzez Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej - zbiór dokumentów, fotografii, listów, pamiętników oraz relacji i wspomnień mieszkańców ziemi chrzanowskiej, pobudza aktywność społeczności lokalnych w promowaniu ich miejsca zamieszkania; czytelnia upowszechnia również wiedzę o tradycjach, kulturze wśród dzieci i młodzieży.

Rozdanie nagrody i wyróżnień odbyło się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju 27 listopada 2014r. Dyplomy wręczał przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie od lat realizując swoje zadania statutowe upowszechniając dziedzictwo kulturowe ziemi chrzanowskiej. Swoje projekty i działania kieruje do mieszkańców, ale też wiele z nich realizuje przy czynnym ich udziale. Dzięki chrzanowskiej bibliotece takie małe miejscowości-sołectwa, jak moje Pogorzyce, mogą zaistnieć na arenie ogólnopolskiej. Dzięki bibliotece małe Pogorzyce  mają swoją stronę internetową, swój autoportret miejscowości, podczas dożynek i Pogorzyckiej Sielanki są robione wystawy historii miejscowości i ludzi-świadków historii. O Pogorzycach ukazał się artykuł w Przekroju oraz w książce Centrum Aktywności Lokalnej "Lokalne Społeczności", a filmy o wsi były prezentowane podczas 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Warszawie.


kulturalny logo

bibliografia malopolski logo 03

LOGOAB

BN NPRC

 

logo WSB 1