klauzula

 
 
 
A- A A+
1419

1419 - 595 lat temu zeznaje w sądzie Mikołaj Kezynger

2 stycznia 1419 roku zeznaje w sądzie Mikołaj Kezynger, że swoją wieś Trzebinię ze wszystkimi przynależnościami sprzedał a właściwie zastawił za sumę 1200 grzywien obywatelowi krakowskiemu Jerzemu Czarnemu Morsztynowi, swemu zięciowi, co poręczają Michał Longus (lang) razem z małżonką.

Czytaj więcej...
1429

1429 - 585 lat temu murarz krakowski Mikołaj Roth otrzymał wynagrodzenie za budowę kościoła

W  latach 1427 i 1429 murarz krakowski  Mikołaj Roth otrzymywał wynagrodzenie za budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Chrzanowie. Prace zakończono 1429 roku pokryciem dachu.

Czytaj więcej...
1464

1464 - 550 lat temu Kwaczała skazana została na karę XIV za niezapłacenie wiadrunku i poboru podwójnego 6 groszy

Źródła:
Ciura Franciszek. Kwaczała. Wieś w powiecie chrzanowskim. Zarys dziejów i etnografii. Kraków 2005

1469

1469 - 545 lat temu przynależne do zamku lipowieckiego Jankowice, Kwaczała i Zagórze nie zapłaciły 2 groszy łanowego

Źródła:
Ciura Franciszek. Kwaczała. Wieś w powiecie chrzanowskim. Zarys dziejów i etnografii. Kraków 2005

1524

1524 - 490 lat temu biskup Jan Konarski funduje nowy kościół w Babicach

Źródła: Ciura Franciszek. Kwaczała. Wieś w powiecie chrzanowskim. Zarys dziejów i etnografii. Kraków 2005

1554

1554 - 460 lat temu w Chrzanowie udokumentowano wyścigi konne, rodzaj turnieju

Wnioskujemy o tym turnieju z następującej notatki zaprotokołowanej w księdze radzieckiej pod r. 1554. Mieszczanin Grzegorz Gris przyszedłszy do urzędu radzieckiego z Józefem Gęndkiem tak dyktuje do protokołu:

Czytaj więcej...
1564

1564 - 450 lat temu Mikołaj Spytek Ligęza nadał chrzanowskim krawcom przywileje i statuty cechowe

Źródła:Pęckowski Jan. Chrzanów: miasto powiatowe w województwie krakowskiem: monografia z 27 ilustracjami w tekście. Chrzanów 1934

1614

1614 - 400 lat temu miało miejsce rozgraniczenie Kwaczały od Regulic
W 1614 roku, jak podaja księgi ziemskie krakowskie (Słownik historyczno-geograficzny...), miało miejsce rozgraniczenie Kwaczały od Regulic należących do konwentu sióstr klarysek przy kościele św. Andrzeja w Krakowie. Napisano tam, że "od ściany Poręby Żegoty granica biegnie potokiem zwanym Krzyznik, który stanowi ich wieczystą granicę i dalej potokiem zwanym Granicznik, zaroślami i przez las Siemota".

Czytaj więcej...
1619

1619 - 395 lat temu Księga wójtowska chrzanowska wymienia Żyda Marka wykonującego tradycyjny wśród Żydów zawód arendarza i handlującego ołowiem

Źródła:
Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998

1629

1629  - 385 lat temu

  • ówczesny dziedzic Trzebini, Jerzy Trzebiński, przybudował do kościoła p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów, kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej
  • pożar zamku Lipowiec
  • wprowadzono podymne
Czytaj więcej...
1634

1634 - 380 lat temu w Chrzanowie całkowita reorganizacja cechu rzeźnickiego
"Roku 1634 w czwartek przed niedzielą kwietnią uczciwy cech rzeźniczy podług sławnych przywilejów IchMciów obrali starszych Panów Marcina Paulika, rajcę siedzącego, Sebastiana Aleksika, którzy starsi mistrzowie podług uczciwego przywileju i artykułów cechowych mają cechem, braćmi wszystkiemi dobrami rządzić i sprawować podług Pana Boga i uczciwych obrządków cechowych."

Czytaj więcej...
1644

1644 - 370 lat temu

  • Andrzej Samuel Dębiński przyłączył do cechu: stolarzy, bednarzy, powroźników i kołodziejów
  • w Alwerni rozpoczęto budowę studni
Czytaj więcej...
1649

1649 - 365 lat temu wprowadzono podatek hiberna

Hiberna (tzw. Chleb zimowy) - podatek wprowadzony w 1649 roku dla dóbr królewskich i kościelnych jako ekwiwalent za uwolnienie ich od zimowego kwaterunku wojska.

Źródła:
Ciura Franciszek. Klucz lipowiecki. Kraków 2009

1659

1659 - 355 lat temu okradziono drewniany kościół w Alwerni

Źródła:
Papież Stanisław. Opowieści Alwernijskie. Alwernia 2010

1674

1674 - 340 lat temu od tego roku Stanisław Baran, "dwornik" i chłop baliński pożyczał  zubożałym mieszczanom chrzanowskim pieniądze pod zastaw ich domów i ról.

Źródła:
Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998

1679

1679 - 335 lat temu Jan III Sobieski wracając z Częstochowy do Krakowa, wstąpił do klasztoru w Alwerni

Już od kilku dni było wiadome, że król przyjedzie do majątku porębiańskiego, wieść tę przyniósł goniec królewski. W Alwerni poczyniono odpowiednie przygotowania. Brat Jerzy uparł się, aby króla powitać zgodnie z obyczajem wystrzałami z armat. W klasztorze niestety były tylko moździerze, z których bracia strzelali z armat.

Źródła:Papież Stanisław. Opowieści Alwernijskie. Alwernia 2010

1689

1689 - 325 lat temu według sprawozdania w kopalni w Lgocie wydobyto 353 beczki kruszcu

Źródła:
Pęckowski Jan. Trzebinia. Osada górniczo-przemysłowa w powiecie chrzanowskim. Monografia, Trzebinia 2013

1744

1744 - 270 lat temu skradziono w Płokach naczynia kościelne

Źródła:
Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998

1759

1759 - 255 lat temu

  • gmina żydowska otrzymała od krakowskiej kurii biskupiej pozwolenie na utworzenie cmentarza i budowę synagogi w Chrzanowie
  • powstał w Chrzanowie beit ha midrasz
Czytaj więcej...