Od 1 do 30 sierpnia można zgłosić się do udziału w jednym z dwóch konkursów ogłoszonych w ramach programu FIO - Małopolska Lokalnie.

Szranki konkursowe przewidziano w dwóch kategoriach:

1. Konkurs na projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych ? dofinansowane kwotą do 5000 zł dla każdego z projektów.
2. Konkurs na projekty społeczne dla grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych ? dofinansowane kwotą do 3000 zł dla każdego z projektów.

UWAGA! Nie liczy sie umiejętność prawidłowego pisania wniosków i wypełniania rubryczek - ale oryginalny i ciekawy pomysł.

 

W tegorocznej edycji konkursu postawiono na ciekawe pomysły i edukację. FIO Małopolska Lokalnie chce wesprzeć przede wszystkim te grupy i organizacje, które przygotują innowacyjne projekty na działania na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz przemyślane projekty rozwojowe dla swoich organizacji.
Dlatego zdecydowano o zmianie formuły oceny, na taką, która pozwala docenić jakość pomysłów grup i organizacji, a nie umiejętność wypełniania wniosków. Wnioskodawcy na pierwszym etapie oceny wypełniają prostą fiszkę, a następnie prezentują swój pomysł na projekt przed komisją konkursową.

Spotkanie informacyjne, dla niezdecydowanych i chcących dopytać o wszystkie szczegóły - 14 sierpnia o godz. 18 w naszej bibliotece przy ul. Broniewskiego 10 C