"Jesień w poezji" - pod takim tytułem odbył się wieczór poetycki Pani Marii Szarapaty i jej przyjaciół w ramach Akademii Słowa.

W połowie października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Pani Maria odczytała swoje wiersze, a Pan Wacław Płonka uświetnił wieczór gitarową muzyką oraz słowem śpiewanym. Pozostali poeci również zaprezentowali swoją jesienną twórczość, znaczna część była poświęcona rocznicy wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża.

Na przybyłych czekał słodki poczęstunek.