A- A A+

8 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie spotkali się przedstawiciele szkół, instytucji kultury i sektora pozarządowego. Z całego województwa wszyscy przybyli w jednym celu - podjąć współprację, by oferta kulturowa w regionie funkcjonowała jeszcze lepiej. Efektem spotkania jest - podpisana przez wszystkich zaangażowanych w akcję przedstawicieli małopolskich placówek - dekleracja współpracy.

Realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie wieloletni projekt SYNAPSY to wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań. To miejsce styku edukacji i kultury, przestrzeń przenikania się, wymiany i ścierania poglądów oraz doświadczeń z obszaru działań z dziećmi i młodzieżą - w szkole, w domu kultury, w kinie, w teatrze, w Internecie, na podwórku. Połączmy nasze siły, żeby budować dialog społeczny oraz mądre działania edukacyjne, wykorzystujące kulturę jako narzędzie ekspresji i refleksji nad światem.

Na spotkaniu formalnie utworzono Partnerstwo Na Rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce oraz odbyły się warsztaty dotyczące kooperacji samorządu regionalnego, samorządów lokalnych, szkół, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, których celem jest budowanie trwałych i systemowych form współpracy systemów edukacji i kultury. Wśród osób, które przybyły są m.in. przedstawiciele Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciele kultury i oświaty z terenu Małopolski.

 

 

 


katalogi

zakup

napis2rokNiepd

dkk bane

 www 4kroki

kon2