Małopolski Festiwal Innowacji 2019 w chrzanowskiej bibliotece zgromadził ponad 150 osób. W tym roku największą grupę uczestników stanowiły dzieci i młodzież. Na warsztatach plastycznych, dyskusjach, zajęciach z robotami i ćwiczeniach z zasad kodowania doświadczali przekonania, ze innowacyjna może być również biblioteka, która realizuje również tego typu edukacyjne przedsięwzięcia.

 

Podczas warsztatów dzieci po krótkim wprowadzeniu do tematu Czym jest Innowacja, wykonały prace plastyczne, na których zaprezentowały swoją wizję przyszłości, wynalazków i innowacji, które można by wprowadzić w codziennym życiu. Na zajęciach z robotami do nauki programowania, uczyły się podstaw ich obsługi i projektowały własną instrukcję dla robota. W Lokalnym Klubie Kodowania dzieci i młodzież przekonała się, że kodowanie to nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też źródło radości i satysfakcji (naukę kodowania robotów Finch, nauka kodowania w edytorze Scratch, nauka tworzenia prostych gier).
Z kolei młodzież, która już za kilka miesięcy kontynuować będzie naukę w szkołach średnich, wprowadzona została do świata startupów. Na czym polega ich atrakcyjność i z czym wiąże się ryzyko zostania startupowcem - o tym wszystkim opowiadała specjalistka od start-upów, która wyjaśniła podstawowe pojęcia, zasady ich założenia, nawet przez tak młode osoby oraz opowiedziała jak wygląda ten zawód od kuchni?

Razem w Małopolskim Festiwalu Innowacji w Chrzanowie w 2019r. na zajęciach edukacyjnych uczestniczyło ogółem 164 osoby.

Promocja festiwalu w MBP:

  • Plakaty akcji
  • Program/zaproszenie (druki ulotne)
  • Informacje na stronach: www.chrzanow.pl, www.mbp.chrzanow.pl, www.kulturalnychrzanow.pl, portalach regionalnych, innych (zapowiedzi, relacje)
  • telebim miejski
  • Informacje w mediach lokalnych (prasa lokalna, CHTVL)

 

 

 

Źródło: Chrzanowska Telewizja Lokalna