A- A A+

Odkrywaniem tajemnic stroju krakowskiego rozpoczął się w bibliotece w Luszowicach cykl zajęć integracyjno-biblioterapeutycznych. Dzięki nim osoby niepełnosprawne poznały arkana stroju regionalnego.

Adresowany do osób niepełnosprawnych projekt Od podszewki  ma na celu przybliżenie uczestnikom spraw i zagadnień, z którymi stykają się na co dzień. Inicjatywa zakłada popularyzację wiedzy regionalnej związanej z Chrzanowem - Małą Ojczyzną uczestników, Małopolską oraz Polską. Chodzi nie tylko o włączenie osób niepełnosprawnych w nurt rodzimego życia kulturalnego, ale również o integrację i rehabilitację społeczną oraz działalność przeciwko wykluczeniu społecznemu. W tym celu Filia MBP w Luszowicach nawiązała współpracę z Warsztatem Terapii Zajęciowej Fundacji im. św. Brata Alberta w Chrzanowie.  

Zajęcia inaugurujące  projekt nie bez przyczyny poświęcono strojowi regionalnemu. WTZ dysponuje bowiem własnymi strojami, w których występują uczestnicy zajęć. Lekcję rozpoczęła krótka prezentacja na temat stroju krakowskiego oraz film przedstawiający krakowskie przyśpiewki i tańce. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o tajemnicach czerwonych korali, znaczeniu pawiego pióra, symbolice pasiastych portek, chwastach, kapotach, sukmanach. Informacje przekazano w formie łatwych do zapamiętania ciekawostek.

Po części teoretycznej rozpoczęła się praktyczna część działań. Goście wcielili się w role projektantów mody folkowej, by zaprojektować krakowski gorset. I choć praca nad aksamitnym gorsetem trwała zwykle latami, to podopieczni WTZ w niespełna dwie godziny wyczarowali barwne, bogato zdobione okrycia, których nie powstydziłaby się żadna Krakowianka.

Finałem zajęć było zdjęcie z Kaśką, biblioteczną Krakowianką z Luszowic.


katalogi

zakup

napis2rokNiepd

dkk bane

 www 4kroki

kon2