Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką - to ona stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Zakończył się tegoroczny TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2014 (8-15 maja),  który w tym roku przebiegał pod hasłem CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA. Czytelnik w każdym wieku mógł znaleźć coś dla siebie. W sumie podczas tego jednego majowego tygodnia,  miały miejsce 4 wystawy i aż 37 spotkań.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do  Jubileuszu ?650 lat w służbie książki?, który  ma właśnie  miejsce w tym roku. Dokument z dn. 12 maja 1364 r., wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc tym samym role bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce.

Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek. Biblioteki w istotny sposób wpisują się w te obchody, jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące literaturę z każdej dziedziny i epoki.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje też do, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek. (www.sbp.pl)

W Bibliotece Głównej...

Program TYGODNIA BIBLIOTEK w chrzanowskiej bibliotece był bogaty: rozpoczęliśmy od Festiwalu. Wstęp Wolny 2014, a zakończyliśmy spotkaniem w cyklu Filozofia dla nie-Filozofów i dyskusją: Rozumieć, to pojmować siebie w obliczu tekstu. Środek tygodnia wypełniony po brzegi... quest - Tajemnice biblioteki, wernisaż wystawy Chrzanów. Nowe perspektywy, lekcje biblioteczne, warsztaty językowe, warsztaty literacko-plastyczne, LITERACKA GRA MIEJSKA, zajęcia w ramach projektu Fantastycznie zakręceni, warsztaty filmowe, warsztaty regionalne, min Wszechnica Chrzanowska, kursy komputerowe dla seniorów,  zajęcia biblioterapeutyczne.

Odwiedzili nas goście - Teatr Sztuk z Jaworzna z projektem ZaBOOKownai w sztuce i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 0/Chrzanów z wesołym konkursem o bohaterach słynnej już Dynastii Miziołków.

W Filiach...

Dużo działo się również w Filii w Płazie, która tymczasowo zajmuje pomieszczenia w Szkole Podstawowej. Bibliotekę odwiedziła  przedstawicielka Rady Sołeckiej w Płazie - Jadwiga Głogowska , ks. Proboszcz - Stanisław Makowski oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Płazie, min.  Aleksandra Domagała, Aleksandra Dusza i Adriana Doległo, którzy czytali młodym czytelnikom ze Szkoły Podstawowej oraz z Przedszkola Samorządowego swoje ulubione książki. 

Również w ramach Tygodnia Bibliotek 2 razy młodzi czytelnicy odwiedzili chrzanowską bibliotekę biorąc udział w zajęciach czytelniczych i zwiedzając nowy gmach książnicy.

Ogółem w imprezach czytelniczych zorganizowanych przez Filię w Płazie podczas obchodów Tygodnia Bibliotek wzięło udział 136 dzieci.