Projekt TWOJE Strony - MOCNE Strony

Każdy region Polski, każda miejscowość ma w sobie coś szczególnego, każda okolica jest wyjątkowa. Nikt nie zna jej lepiej niż jej mieszkańcy. To właśnie mieszkańcy powinni kształtować wizerunek swojego regionu poprzez wskazanie na to, co w nim piękne i wartościowe. Świadomość zalet swojego regionu i swojej społeczności lokalnej ma istotne znaczenie dla poczucia własnej wartości mieszkańców (zwłaszcza młodych), a także niesie w sobie potencjał mobilizacji do aktywności obywatelskiej mówi prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodych użytkowników biblioteki w wypracowanie pozytywnego obrazu ziemi chrzanowskiej, który mógłby stać się przesłanką dla kształtowania polityki promocji regionu przez władze samorządowe.
    Na projekt TWOJE strony MOCNE strony składają się dwa elementy:
  • warsztat kreatywny dla młodzieży, przeprowadzony przez Małgorzatę Zbroszczyk według specjalnie dostosowanej metody GPS for Enterprises, opracowanej przez Flanders DC Creativity Forum w Belgii. W ramach warsztatu młodzież będzie rozmawiać o swoich mocnych stronach i talentach oraz mocnych stronach swojego regionu.
  • zadanie dla uczestniczącej w warsztacie młodzieży, polegające na stworzeniu materiału audiowizualnego (dowolnego, na przykład nagranego na nośnik cyfrowy) prezentującego region. Materiał ten stanowić będzie wizytówkę/portret regionu na wzór wysyłanych w kosmos zestawów informacji o Ziemi i jej mieszkańcach (Voyager Golden Record).
Organizatorem projektu "TWOJE strony MOCNE strony" jest Projekt Społeczny 2012 (inicjatywa Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), we współpracy z zespołem trenerów z Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Koordynatorem projektu Projekt Społeczny 2012 "Twoje strony - mocne strony" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie jest Małgorzata Zbroszczyk - kierownik Działu Informacji Regionalnej. Z wykształcenia jest bibliotekarzem, ukończyła Bibliotekoznawstwo i Informację Naukowo-Techniczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe: Zarządzanie funduszami i projektami UE prowadzone przez Instytut Spraw Publicznych na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Administrację publiczną na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada dyplom Szkoły Administracji i Praworządności w Hof (Bawaria).
Jest pomysłodawcą pierwszej strony Płazy jak i jej kontynuacji www.plaza24.eu, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii w Płazie realizowała projekt "Słowa w Sieci - księga multimedialna Płazy".
 
 
 
© 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, kontakt: regionalia@mbp.chrzanow.pl,
redakcja strony: Małgorzata Zbroszczyk - koordynator, Katarzyna Kowalska - redaktor, Anna Kosowska-Czak - redaktor, Bogusław Mucha - grafika, Maciej Wołpiuk - projekt informatyczny.
Liczba odwiedzin: