klauzula

 
 
 
A- A A+

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory o charakterze uniwersalnym:

- literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży
- książki zabawki, książki obrazkowe
- komiksy
- wydawnictwa o specjalnym druku Duże Litery
- lektury i opracowania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- książki popularnonaukowe oraz naukowe, podręczniki akademickie dla studentów
- publikacje regionalne, Dokumenty Życia Społecznego dotyczące Powiatu Chrzanowskiego
- książki do nauki języków obcych oraz literaturę obcą w oryginale
- mapy, atlasy
- zbiory specjalne: książki mówione, nagrania muzyczne, filmy

 

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na dzień 31.12.2017 r. liczą: 238061 jednostek, w tym 228863 książek i 9198 zbiorów specjalnych. W ciągu 2017 roku zbiory biblioteki zwiększyły się o: 6330 książki i 581 zbiorów specjalnych. Wszystkie zbiory są opracowane w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

 

Struktura zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na 31.12.2017 r

Rodzaj literatury %
Literatura piękna dla dorosłych 43,20
Literatura dla dzieci i młodzieży 20,24
Literatura popularnonaukowa 32,64
Zbiory specjalne 3,92

 

 

Na terenie miasta i gminy działa sześć filii i jeden punkt biblioteczny, w księgozbiorach których znajduje się przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, lektury dla wszystkich szkół, publikacje regionalne, książki dla najmłodszych, biografie i pamiętniki, publicystyka, a także książki mówione.

 

Zbiory Biblioteki są dostępne w katalogu bibliotecznym.
Zapoznaj się z regulaminem korzystania z biblioteki.