klauzula

 
 
 
A- A A+

 

1.    Biblia łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka, T.J., T.1-2, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1896

2.    Chmielewski B., Nowe Ateny albo Akademia Wszelkiej sciencyi pełne, na różne tytuły iak na Classes podzielona, Mądrym dla memoriału, Idoitom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, Melancholikom dla rozrywki erygowana alias..., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 ( na podst. Wydania z 1745-1756)

3.    Dietl, Źródła lekarskie w Krzeszowicach, Drukarnie C.K. Uniwersytetu, Kraków 1858

4.    Dr Kazimierz Władysław Kumaniecki, Ustrój Polityczny Polski. Konstytucja Kwietniowa i system wyborczy (sejmowy, senacki, prezydencki). Teksty i studjum, Kraków 1937

5.    Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Wydawnictwo "Ilustrowanego Kuryera Codziennego", "Światowida", "Na Szerokim Świecie", Kraków 1928

6.    Grodecki R. i Zachorowski S., dzieje Polski Średniowiecznej, T.1-2, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1926

7.    Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, T.1-5, Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1925-1938

8.    Jeż T.T., Wybór dzieł, T.1-39, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1930-1931

9.    Kridl M., Literatura Polska wieku XIX, Cz.1-2, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1933

10.    Molier, Dzieła. Wydanie nowe ku uczczeniu trzechsetnej rocznicy urodzin Moliera, T.1-6, Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Warszawa 1922

11.    Morawski K., Czasy Zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia, Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Warszawa 1922

12.    Niemcewicz J.U., Dzieła, T.1-5, Wydawnictwa Kazimierza Bartoszewicza, Kraków 1884-1886

13.    Pęckowski J., Chrzanów. Miasto Powiatowe w Województwie Krakowskim. Monografia z 27 ilustracjami w tekście, Nakładem Zarządu Miejskiego w Chrzanowie 1935

14.    Pismo Święte w obrazach. Dzieje Starego i Nowego Testamentu. Na język polski przełożył X. Józef Kłos, Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych S.A., Poznań 1925

15.    Słownik dokładny Języka Polskiego i Niemieckiego do podręcznego używania dla Polaków i Niemców ułożony przez Samuela Bandtkie, T.1-2, Breslau 1806

16.    Wielka Historja Powszechna. Wydawnictwo zbiorowe ilustrowane, T.1-2, Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1938
17.    Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, T.1-18, Wydawnictwo Gutemberga, Kraków 1932

18.    Wielki zbiór powinszowań zawierający powinszowania, przemowy i toasty wierszem i prozą. Wszystkie dni pamiątkowe, obchody i uroczystości rodzinne. Zebrał Józef Gallus, "Katolik", Bytom

19.    Wybór z dzieł Wergiljusza z dodatkiem Wergiljanistów Polsko-Łacińskich, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa, 1930

20.    Żeleński(Boy) T., Molier, Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Warszawa 1924