CO?

DKK

– Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie działa od kwietnia 2006r. Powstał jako pierwszy w województwie małopolskim. Sam projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjował Instytut Książki, a koordynatorami są biblioteki stopnia wojewódzkiego, w naszym przypadku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Projekt wpisuje się w wieloletni ogólnopolski program promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki „Tu Czytamy!”.

PO CO?

Dyskusyjny Klub Książki

to miejsce, w którym rozmawiamy o książkach, wymieniamy poglądy literackie i konfrontujemy gusta – bo my Bibliotekarze to wiemy a Państwu przypominamy, że rozmowa jest przedłużeniem przyjemności lektury! Naszym celem jest ciągłe kreowanie mody na czytanie oraz zachęcanie do aktywnego udziału w życiu literackim. Wychodzimy z założenia, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem Dyskusyjnego Klubu jest także ożywienie środowisk skupionych wokół biblioteki.

KIEDY
I JAK?

Spotykamy się

co miesiąc Na każdym spotkaniu dyskusję rozpoczynamy od 1. wybranego miesiąc wcześniej tytułu. aby na kolejnym spotkaniu za miesiąc rozmawiać książce, dzielić się spostrzeżeniami, konfrontować gusta literackie. Dobra lektura, znakomite towarzystwo, wygodne fotele, filiżanka kawy i herbaty… swojska, ciepła atmosfera Klubu Literackiego.

KLUBO WICZE

DKK dla dorosłych – spotkania w ostatni czwartek m-ca, godz. 17.30
DKK dla dzieci – spotkania w wybrany piątek. godz. 14.00

FILOZOFIA dla NIE-FILOZOFÓW

Tematyczny klub książki działał w bibliotece w okresie 2006-2016 równolegle z DKK.
Spotkania dotyczyły lektury stricto filozoficznej.

MODERATORKI SPOTKAŃ

Olga Nowicka i Ewelina Deluga

Czytają, moderują, zapraszają, parzą herbatę… od samego początku DKK. Przez lata równolegle dyskutowały w 4 klubach (dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci, Filozofia dla nie-Filozofów). Dziecięce dyskusje wzbogacają warsztatami plastycznymi w temacie omawianej książki lub innych szczególnych okazji. Szczycą się tym, że chrzanowski DKK to najstarszy i najliczniejszy klub w Małopolsce. Koordynują również pracę DKK w Filiach: Płazie i Luszowicach. Opracowały regulamin chrzanowskiego DKK oraz kartę klubowicza. W ramach klubu organizują spotkania autorskie i inne przedsięwzięcia literackie, w które angażują klubowiczów. Podczas ostatniego jubileuszu 70-lecia chrzanowskiej biblioteki (2016) , z inicjatywy moderatorek, grupa klubowiczów DKK została specjalnie wyróżniona na tle czytelników i użytkowników Biblioteki jako czytająca elita miasta Chrzanowa. Podczas uroczystego wieczoru pod hasłem O bibliotece na wesoło czyli bibliotekarze-czytelnikom, czytelnicy-bibliotekarzom, wszystkim klubowiczom wręczyły certyfikaty MISTRZA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI. Niestandardowo moderują spotkania również w plenerze, np. przy grillu. Permanentnie uczestniczą w szkoleniach DKK, a swoich klubowiczów pamiętnego roku 2016 zabrały na Literacki Woodstock , czyli Zlot Ludzi Książki we Wrocławiu, z okazji 10-lecia działalności DKK w Polsce. Kochają bibliotekę, książki i swoich klubowiczów.

MODERATORKI STRONY

Agnieszka Kęska
Magdalena Piecuch

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 10C
www.mbp.chrzanow.pl

Tel. 32 7632755 / DKK dla dorosłych
32 7632753 / DKK dla dzieci
e-mail: dkkchrzanow@mbp.chrzanow.pl