Główna

17 - 19 LISTOPADA 2021

V EDYCJA FORUM REGIONALNEGO

EtnoSedno
tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska

W ramach projektu „EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska” odbędzie się trzydniowe Forum Regionalne w Katowicach, Chrzanowie i Wygiełzowie. W programie forum zaplanowano prelekcje, panele dyskusyjne oraz prezentacje zespołów będących depozytariuszami kultury ludowej. Forum będzie promocją lokalnych kultur na styku regionów oraz podjęciem dyskusji na temat tożsamości ich mieszkańców. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs dla młodzieży inspirowany działalnością Zofii Rydet, której w 2021 roku przypada 110 rocznica urodzin oraz wystawa etnograficzna w przestrzeniach miejskich Katowic, Chrzanowa i Wygiełzowa. EtnoSedno to próba ukazania skali zmian, jakie zaszły w kulturze ludowej w ostatnich latach na historycznej ziemi małopolskiej i górnośląskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów ich pogranicza oraz terenów objętych marginalnymi badaniami etnograficznymi 

fORUM POD PATRONATEM

V  edycja  regionalnego  forum

17 listopada

Miejsce:
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

Relacja

18 listopada

Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Relacja

19 listopada

Miejsce:
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Wygiełzów, ul Podzamcze 1, 32-551 Babice

Relacja

Patronat Medialny

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
banery na gotowo 1