L I Ś Ć

Autor: Grażyna Mikos

Czuję się jak liść
Spadający z gałęzi
Lecąc na wietrze
Nie mogę oprzeć się grawitacji
Wiatr poniósł mnie
Gdzieś daleko
Raz nad łąki to znowu w las
Tak długo jak nie dotknę ziemi
Będę szybować
Z innymi liśćmi tak
Dopóki będzie wiatr wiał
Jak ucichnie opadnę na ziemię
Lecz tam też nie będę już sam