Poeci wolnej Polski…Anny Lutosławskiej-Jaworskiej – relacja

Po raz kolejny 20.01 gościła u nas znana, krakowska aktorka, pisarka i malarka Anna Lutosławska-Jaworska… tym razem w AKADEMII SŁOWA zaprezentowała recital poetycki Poeci wolnej Polski od 1918 do dziś… 

Subiektywnie dobrani twórcy, ich biogramy, czytane i deklamowane wiersze, anegdoty… 20. poetów bliskich sercu Pani Anny – znanych tylko z twórczości (Baczyński, Gałczyński, Lechoń) ale również Ci, którzy prywatnie byli Jej wieloletnimi przyjaciółmi (Szymborska, Śliwiak, Lipska…).  Wspólne spotkania, rozmowy o literaturze, dygresje literackie… to wszystko zawierał klimatyczny recital pełen ekspresji i poetyckich nut.