Danuta Bomba

Urodziła się 16.10.1957 r.

Zaistniała w trzech Almanachach:

  – „A Duch wieje kędy chce” almanach poezji religijnej wydanej w Lublinie w 1994 roku

– „Twórczy krąg” (wydany 30 lecie grupy twórczej” Cumulus”) Chrzanów 2013 rok

– „Imiona miłości” wydany w Starachowicach-Radostowa 2016 rok

Poezja (tworzenie) jest dla Danuty sensem, darem, miłością, głębszym myśleniem, lepszym światem, do którego wciąż wraca. Zaczęła pisać w wieku 10 lat. Na jej twórczość działają liczne bodźce: wewnętrzne przeżycia, myśli, poszukiwania, chwilowe zdumienia, obserwacje, zachwyt, uczucia metafizyczne, nieuchwytna chęć bycia w nastroju tajemnicy, ciszy, a czasem buntu, sprzeciwu i ironii.

Podejmuje tematy różnorodne i nie ma jednej formy, którą szczególnie lubi nie tylko w swej poezji. Zgadza się ze stwierdzeniem: „Poeta dokonuje wyboru (świadomie i podświadomie) z zasobu, który posiada tj: słownictwa, słowotwórstwa, nastroju, atmosfery, rytmu, i muzyczności. Poeta gra i manipuluje językiem by wyrazić siebie i myśli. Poeci często używają specyficznego własnego języka na mocy licentia poetica odstępując od ogólnie przyjętych wzorów.