Tomasz Rudnicki

Tomasz Rudnicki

 

Urodził się 24 kwietnia 1980 roku w Warszawie. Przez 16 lat mieszkał w Budapeszcie, gdzie skończył studia magisterskie, a obecnie kończy doktorat na wydziale polonistyki Budapesztańskiego Uniwersytetu Humanistycznego. Porusza się na wózku inwalidzkim z powodu Dziecięcego Porażenia Mózgowego. Od 2010 roku ma zaszczyt być V-ce Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych  Ożarowska. Od 2004 roku jest w Polsce. Kiedy nie pracuje, stara się być aktywny w inny sposób np. poprzez współpracę z różnymi gazetami, pisanie artykułów o zdrowym żywieniu, czy też nauczanie języka angielskiego. Należy do II Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Jest autorem 4 tomików wierszy.  

Współautorem tomiku wierszy  napisanego  wraz z panią Martą Świć w 2013 roku  noszącego tytuł:  „Odbite  w lustrze,” oraz współautorem 6 antologii.

W styczniu 2019 roku ukazała się pod patronatem SAP XII Międzynarodowa Antologia „Zaduma”. Od października 2018 roku  bierze czynny udział w cyklicznych spotkaniach Wolskiej Konfraterii Poetyckiej. Spotykania obywają się w Wypożyczalni dla Dorosłych  i Młodzieży nr 11, przy ul. E. Ciołka 20.

Należy do działających na Facebooku Grup Poetyckich: „Ogród Poetów”, „Załóż Wiersz” i „Poezja Sensualna”. Jego wiersze od 2004 roku można też czytać na stronie: http://wiersze.kobieta.pl/autor/tomasz-rudnicki-163

24 października br. ukazała się jego piąta autorka książka „Tęsknoty Jesienne”. Była to wyjątkowa promocja , gdyż odbyła  się ona w formie monodramu poetyckiego ”Może byśmy się  rozstali ”. Jest on także tłumaczem poezji i prozy polskiej na język węgierski .