27 grudnia 2018 roku

„Cwaniary”
Sylwia Chutnik
Wydawnictwo Świat Książki

Ostatnie w 2018 roku spotkanie członków DKK w Chrzanowie zaowocowało dyskusją o szeroko pojętej brutalności, jaka drzemie w człowieku. Powodem rozmów stała się powieść „Cwaniary” Sylwii Chutnik.

Autorka opisuje kobiety, które poprzez walkę, rozprawiały się ze swoimi przeciwnikami. Nie szukały pomocy ze strony Państwa czy instytucji powołanych w celu ochrony obywateli. W swoich własnych rękach odnajdywały sprawiedliwość. Były do tego stopnia przekonane o słuszności swoich czynów, że nawet ciąża jednej z nich, nie powstrzymała ich przed bójkami.

Dyskusja o słuszności takiego zachowania podzieliła osoby zgromadzone na spotkaniu. Jedni zwracali uwagę na potrzebę brania spraw we własne ręce, inni wskazywali na zbyt daleko posuniętą brutalność, wręcz patologiczne zachowania bohaterek. Ciąża nie była bowiem powodem, aby nie pić alkoholu i nie walczyć. Dla niektórych dyskutantów taka postawa okazała się oburzająca.

Najciekawszą częścią dyskusji były własne doświadczenia rozmówców i „z życia wzięte” przejawy brutalności. Wszyscy uznali jednogłośnie, że w otaczającym świecie jest zbyt dużo bodźców skłaniających do agresji. Przytoczono nazwy konkretnych ulic miast, gdzie po zmroku lepiej nie wychodzić z domu. Dzielono się spostrzeżeniami o możliwościach poszukiwania pomocy z zewnątrz w przypadku przemocy w rodzinie.

Niezwykle ciekawa dyskusja zakończyła się refleksją, że z jednej strony trzeba umieć samemu sobie pomóc, ale można również znaleźć miejsca, w których pomoc i wsparcie zostanie nam udzielone.