PROGRAM

14 - 15 listopada 2019

III EDYCJA FORUM REGIONALNEGO

Rozwój przemysłu oraz jego wpływ na zmiany gospodarcze
i kulturowe Małopolski i Górnego Śląska

Tym razem hasłem przewodnim III Forum Regionalnego będzie przemysł. Chcemy spojrzeć na niego z rożnych
płaszczyzn np. gospodarczej i kulturowej i prześledzić jego wpływ na rozwój niektórych miejscowości znajdujących się w
granicach województw śląskiego i małopolskiego. Ważnymi elementami związanymi z tym tematem są także: migracja
ludności, tworzenie nowych miejsc pracy, asymilacja, upadek zakładów pracy, dziedzictwo kulturowe, czy szlak zabytków
techniki. Przemysł – jest zatem bardzo pojemnym pojęciem, dającym możliwość szerokiej narracji.

FORUM POD PATRONATEM

III edycja regionalnego forum

14 listopada

Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

15 listopada

Miejsce:
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Wygiełzów, ul Podzamcze 1, 32-551 Babice

Relacja

14.11.2019

15.11.2019

ORGANIZATORZY