Światowy Dzień Poezji… czytamy Herberta

W holu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w ramach projektu „Akademia Słowa” odbyło się spotkanie sympatyków poezji. Bieżący rok jest ogólnopolskim rokiem herbertowskim – sympatycy czytają jego wiersze.

Prowadząca spotkanie Ola Nowicka przedstawiła obszerne fragmenty biografii poety. Czytelników interesujących się życiem poety odsyłam do planowanego w tym roku ( maj 2018) wydania dwutomowej biografii, którą napisał Andrzej Franaszek. Zbigniew Herbert należy do grona naszych (polskich) poetów, którzy otrzymali lub byli pretendentami do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Zdaniem znawców tematu Herbert miał duże szanse na Nobla i to, że nie otrzymał tej nagrody dla wielu znawców jego poezji jest niesprawiedliwością. Życie Zbigniewa Herberta – człowieka wszechstronnie wykształconego było nasycone kłopotami z racji jego kontaktów ze środowiskiem opozycji w czasie PRL   a zwłaszcza ze środowiskiem KOR. Poeta cierpiał także fizycznie na chorobę dwubiegunową afektywną. Słowo „cierpiał” należy podkreślić, jako że długi pobyt w klinice psychiatrycznej   i pozbawienie godności osobistej dla intelektualisty musiało być cierpieniem nieludzkim.

W 20 lat po śmierci poety możemy powiedzieć, że zajmuje trwałe miejsce w kulturze polskiej. Zdaniem znawców jego poezji wcielał on w swojej twórczości ideał stoicki. Najbardziej znane wydania twórczości poety to „Pan Cogito – zapiski z martwego domu”, „Potęga smaku”, „Przesłanie Pana Cogito”, „Modlitwy Pana Cogito – podróżnika”, „Pan Cogito szuka rady”

Czytanie poezji Zbigniewa Herberta w bibliotece było „nabożnym” aktem osób czytających, jak i licznie przybyłej młodzież szkolnej. Spotkanie zaszczycił Zastępca Burmistrza Miasta Chrzanowa – Tadeusz Kołacz, który przeczytał piękny wiesz „Siódmy Anioł”. Wśród czytających były takie osoby jak: Wanda Potoczek, Olga Piotrowaska, Gustaw Czerwik, Danuta Jakubowska, Zbigniew Tomski, Helena Gleń, Grażyna Zielińska, Danuta Zielińska, Barbara Korczyk, Maria Chruściel, Bogusław Zakordoniec, Wiesława Wojnar, i Michalina Bałys.

Wiesława Wojnar wyróżniła się recytacją wiersza „Jedwab duszy”, który znała na pamięć.

Na zakończenie spotkania zgromadzeni wysłuchali wierszy, które czytał autor w grudniu 1984 w Poznaniu – z nagrań.

 

Notatkę przygotował:

Gustaw Czerwik

 

2 thoughts on “Światowy Dzień Poezji… czytamy Herberta

  1. Zapraszam do dzielenia się uwagami na temat redagowanej strony. Uwagi te będą brane pod uwagę by forma publikacji była coraz lepsza. Zapraszam chętnych do publikowania swoich wierszy lub innych form literackich by przesłali je na mój (wymieniony w kontaktach) adres E-mail w celu opublikowania na łamach strony Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
    Gustaw Czerwik

  2. żałuje że nie mogła być ale duchem z cała grupą i miło było usłyszeć i przeczytać co się działo… pozdrawiam

Możliwość komentowania jest wyłączona.