Formularz zgłoszeniowy chórów, zespołów, solistów

UWAGA! Śpiewasz? To propozycja dla Ciebie.

Biblioteka w Chrzanowie zaprasza chóry, zespoły, solistów do udziału w Wieczornicy Patriotycznej, która odbędzie się 10 czerwca 2022. Zgłoś udział i zaproponuj pieśni patriotyczne, piosenki związane z historią Polski. Swoją propozycję należy uzasadnić w poniższym formularzu.

O projekcie:

“Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – wieczornica patriotyczna” ma na celu przybliżenie biografii lokalnych bohaterów, ważnych wydarzeń w historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych incydentów mających wpływ na życie mieszkańców regionu. Podczas Wieczornicy połączymy muzykę z edukacją historyczno-patriotyczną, rozbudzaniem poprzez śpiew uczuć patriotycznych, a także popularyzacją walorów artystycznych i wychowawczych pieśni oraz piosenek żołnierskich i patriotycznych.

Formularz
klauzula informacyjna * Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów. W Bibliotece wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: baranowskiodo@gmail.com. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres jednego roku. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie tych danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego. Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Scroll to Top