biblioteka@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 40
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Deklaracja dostępności

Biblioteka jest zlokalizowana w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym miasta i wpisuje się w przestrzeń urbanistyczną i otaczający krajobraz z korzyścią dla okolicznych mieszkańców Osiedla Północ-Tysiąclecie.

W Bibliotece każda osoba jest mile widzianym gościem, dlatego staramy się, aby nasze działania były dostępne dla wszystkich, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia pomocy i wszelkich informacji.

W sprawach ogólnych, można się z nami skontaktować pisząc na adres email: sekretariat@mbp.chrzanow.pl lub dzwoniąc pod numer 32-763-27-52.
Główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie znajduje się przy ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów.

Można do nas dojechać autobusami linii: 3, 8, 9, 10, 17a,17b, 25, 29, 30, 31, 32a, 32b, 33, 35, 38.
Najbliżej znajduje się przystanek Chrzanów Dworzec ZKKM.

Mogą Państwo poprosić, aby pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie wyszedł po Państwa na przystanek – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub SMS. W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem, zatrzymać się i zaparkować można tuż przed budynkiem MBP w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C.

Dostępność cyfrowa dla strony internetowej: www.mbp.chrzanow.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w  Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.chrzanow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie  (w skrócie MBP w Chrzanowie)
ul. Broniewskiego 10C
32-500 Chrzanów
tel. 32 763 27 52, 32 763 27 40
e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl, biblioteka@mbp.chrzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.05.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.05.2020 r.

Strona internetowa www.mbp.chrzanow.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków (h1-h6)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
 • możliwość zwiększenia odstępu pomiędzy tekstami
 • możliwość czytania treści strony
 • możliwość podświetlenia linków

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG,  narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MBP w Chrzanowie.

Data sporządzenia deklaracji: 11.05.2020.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Kowalska
e-mail: kkowalska@mbp.chrzanow.pl, sekretariat@mbp.chrzanow.pl
tel. 32 763 27 52
tel. kom. 504 395 117

Procedura wnioskowo – skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów (Biblioteka Główna):

 • Budynek biblioteki głównej ma 2 kondygnacje. To nowoczesna przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych. Do wejścia do budynku prowadzą utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do całego budynku
 • Po przekroczeniu wejścia głównego od strony boiska szkolnego wchodzi się do obszernego holu. Szatnia znajduje się na lewo od wejścia
 • Budynek jest wyposażony w platformę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych z przyciskami oznaczonymi w języku Braille'a oraz pochylnię, która umożliwia dostanie się na I piętro
 • Na parterze budynku znajduje się Informatorium, Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia oraz toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Na I piętrze budynku znajduje się: Dział Czytelń i Multimediów z salką projekcyjną, Dział Informacji Regionalnej, Dział Gromadzenia, Administracja, 2 sale konferencyjne oraz toalety
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej
 • Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo. W budynku biblioteki, Sali konferencyjnej znajduje się pętla indukcyjna
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne są usytuowane po lewej stronie od wejścia do budynku biblioteki

Filie:

Filia os. Południe, ul. Pęckowskiego 3, 32-500 Chrzanów
 • Do budynku prowadzi co najmniej jedno dojście zapewniające osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do biblioteki
 • Stanowisko bibliotekarza, a zarazem obsługi czytelnika znajduje się w pomieszczeniu bibliotecznym (wypożyczalni) po lewej stronie wejścia
 • Z wypożyczalni dostaniemy się szerokim przejściem do oddziału dla dzieci
 • Przed budynkiem znajduje się parking osiedlowy, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Filii os. Południe przy ul. Pęckowskiego 3 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 17a oraz 31 z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 250 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie: www.zkkm.pl/rozklady
Filia os. Kąty, ul. Śląska 68B, 32-500 Chrzanów
 • Filia os. Kąty mieści się w budynku przykościelnym w parterowej jego części
 • Wejście do biblioteki znajduje się po lewej stronie budynku
 • Obok budynku usytuowany jest ogólnodostępny, kilkustanowiskowy, przykościelny parking
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Filii os. Kąty przy ul. Śląskiej 68B można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 33 oraz A z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 20 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozklady oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Międzygminnej na stronie: www.pkm.jaworzno.pl/www
Filia w Balinie, ul. Jaworznicka 45, 32-500 Chrzanów
 • Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach po lewj stronie od strony drogi
 • Za budynkiem znajduje się parking, na którym mogą parkować osoby ze szczególnymi potrzebami
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Filii Balin przy ul. Jaworznickiej 45 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 319 oraz 29 z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 120 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie: www.zkkm.pl/rozklady oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Międzygminnej na stronie: www.pkm.jaworzno.pl/
Filia w Luszowicach, ul. Przybyszewskiego 6, 32-500 Chrzanów
 • Filia biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach
 • Miejsce obsługi czytelnika znajduje się po prawej stronie od wejścia
 • Z wypożyczalni szerokim przejściem dostaniemy się do Sali Regionalnej, w której odbywają się liczne spotkania i wernisaże
 • Za budynkiem znajduje przy szkolny szeroki parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych
 • Do Filii w Luszowicach przy ul. Przybyszewskiego 6 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 10 z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie: www.zkkm.pl/rozklady
Filia w Płazie, ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza
 • Biblioteka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku. To nowoczesna przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi, do którego można się dostać schodami jak również platformą dla niepełnosprawnych
 • Na parterze znajduje Oddział dla dzieci. Punkt obsługi małego czytelnika znajduje się na wprost od wejścia. Wypożyczalnia główna zlokalizowana jest na I piętrze, na które można dostać się platformą oraz schodami. Na II piętrze umiejscowiona jest sala konferencyjna „Przy Kominie”, w której odbywają się liczne spotkania i wernisaże
 • W budynku są dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych z odpowiednio zainstalowanymi misami ustępowymi, umywalki oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • Za budynkiem po lewej stronie znajduje się oznaczony parking na 2 miejsca, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo
 • Do Filii w Płazie przy ul. Pocztowej 2 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 17a, 32a z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 70 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie: www.zkkm.pl/rozklady
Filia w Pogorzycach, ul. Szymanowskiego 21, 32-500 Chrzanów
 • Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Pogorzycach. Prowadzi do niej chodnik wzdłuż budynku. Wejście znajduje się po prawej stronie budynku. Do biblioteki schodzi się po schodach. Miejsce obsługi czytelnika zlokalizowane jest na wprost
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Filii w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego 21 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 17b, 32a, 32b z przystanku Dworzec ZKKM przy ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 120 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozklady
Punkt biblioteczny, ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów
 • Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im Jana Pawła II w Chrzanowie. Wejście do punku bibliotecznego znajduje się po prawej stronie budynku szkoły
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Punktu bibliotecznego przy ul. Dworskiej 5 w Kościelcu można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 17a, 17b, 31, 32b, P z przystanku Dworzec ZKKM przy ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie: www.zkkm.pl/rozklady
Punkt Informacji Turystycznej, Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów
 • Do budynku prowadzą schody jak również rampa dla osób niepełnosprawnych
 • Obsługa turysty znajduje się po lewej stronie od wejścia
 • W lokalu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z odpowiednio zainstalowanymi misami ustępowymi i umywalką oraz uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Do toalety można się dostać korzystając ze schodołazu znajdującego się na wyposażeniu punktu
 • Lokal w całości jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W Punkcie Informacji Turystycznej w Chrzanowie, podobnie jak we wszystkich jednostkach informacji turystycznej działających w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej MSIT osoby niewidome i słabo widzące mogą skorzystać z materiałów w alfabecie Braille'a prezentujących atrakcje turystyczne głównych miast Małopolski: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza
 • Przed wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo
 • Do Punktu Informacji Turystycznej przy Alei Henryka 40 (wysiadając na przystanku przy ul. Siennej) można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 3, 8, 9 ,15 ,17a,17b, 25, 30, 31, 32a, 32b, 35,38 z przystanku Dworzec ZKKM przy ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 250 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozklady

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
Procedura wnioskowo – skargowa:

Dostępność architektoniczna:

Przewiń do góry