biblioteka@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 40
ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

  1. Strona główna
  2. »
  3. O bibliotece
  4. »
  5. Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Biblioteka jest zlokalizowana w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym miasta i wpisuje się w przestrzeń urbanistyczną i otaczający krajobraz z korzyścią dla okolicznych mieszkańców Osiedla Północ-Tysiąclecie.

W Bibliotece każda osoba jest mile widzianym gościem, dlatego staramy się, aby nasze działania były dostępne dla wszystkich, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia pomocy i wszelkich informacji.

W sprawach ogólnych, można się z nami skontaktować pisząc na adres email: sekretariat@mbp.chrzanow.pl lub dzwoniąc pod numer 32-763-27-52.
Główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie znajduje się przy ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów.

Można do nas dojechać autobusami linii: 3, 8, 9, 10, 17a,17b, 25, 29, 30, 31, 32a, 32b, 33, 35, 38.
Najbliżej znajduje się przystanek Chrzanów Dworzec ZKKM.

Mogą Państwo poprosić, aby pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie wyszedł po Państwa na przystanek – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub SMS. W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem, zatrzymać się i zaparkować można tuż przed budynkiem MBP w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10C.

Dostępność cyfrowa dla strony internetowej: www.mbp.chrzanow.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w  Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.chrzanow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie  (w skrócie MBP w Chrzanowie)
ul. Władysława Broniewskiego 10C
32-500 Chrzanów
tel. 32 763 27 52, 32 763 27 40
e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl, biblioteka@mbp.chrzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.05.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.05.2020 r.

Strona internetowa www.mbp.chrzanow.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG,  narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MBP w Chrzanowie.

Data sporządzenia deklaracji: 23.06.2020

Data ostatniego przeglądu aktualizacji Deklaracji: 31.03.2021

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Kowalska
e-mail: kkowalska@mbp.chrzanow.pl, sekretariat@mbp.chrzanow.pl
tel. 32 763 27 52
tel. kom. 504 395 117

Procedura wnioskowo – skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów (Biblioteka Główna):

Filie:

Filia os. Południe, ul. Pęckowskiego 3, 32-500 Chrzanów
Filia os. Kąty, ul. Śląska 68B, 32-500 Chrzanów
Filia w Balinie, ul. Jaworznicka 45, 32-500 Chrzanów
Filia w Luszowicach, ul. Przybyszewskiego 6, 32-500 Chrzanów
Filia w Płazie, ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza
Filia w Pogorzycach, ul. Szymanowskiego 47A/7, 32-501 Pogorzyce
Punkt biblioteczny, ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Przewiń do góry