Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

tel. 32 763 27 40
fax 32 763 27 59
biblioteka@mbp.chrzanow.pl

 
 

NIP: 628-000-10-72
REGON: 001003986
nr konta bankowego: 02 84440008 0000 0077 2082 0002

Platforma Elektronicznego Fakturowania
Adres PEF: 6280001072

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w platformie ePUAP:
/MBPChrzanow/SkrytkaESP

Kontakt i godziny otwarcia:

Dyrektor

Anna Siewiorek

tel. 32 763 27 52
dyrektor@mbp.chrzanow.pl

Zastępca Dyrektora

Kinga Rozmus

tel. 32 763 27 42
krozmus@mbp.chrzanow.pl

Główny Księgowy

Bożena Fudała

Dział Księgowo-Finansowy
tel. 32 763 27 43
ksiegowosc@mbp.chrzanow.pl

Dział Administracji i Kadr

Kierownik

Anna Kosowska – Czak

Sekretariat
tel. 32 763 27 52
sekretariat@mbp.chrzanow.pl

Scroll to Top