Konkurs

KONKURS

Wyniki konkursu fotograficznego i filmowego „EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokonała powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa w składzie:

Anna Siewiorek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
Małgorzata Mazur – zastępca Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach
Piotr Bujakiewicz – zastępca Dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec
Ocenie Komisji Konkursowej podlegały następujące aspekty pracy: pomysłowość, zgodność z tematem, jakość wykonania, kompozycja.
Po ocenie nadesłanych na konkurs prac, w dwóch kategoriach fotograficznej i filmowej, Komisja Konkursowa postanowiła uhonorować następujących uczestników:

Kategoria fotografia:
1 miejsce:
autor: Miłosz Jochymek
tytuł pracy: Dożynki
2 miejsce:
autor: Agnieszka Rejdych
tytuł pracy: Mały człowiek-50 lat później
3 miejsce:
autor: Radosław Jochymek
tytuł pracy: Krakowiacy czy Ślązacy?

Wyróżnienie:
autor: Nikola Żbik
tytuł pracy: No to lepimy


Kategoria filmowa:
1 miejsce:
autor: Maciej Kasperek
tytuł pracy: Kultura ludowa wczoraj i dziś. Małopolska
2 miejsce:
autor: Zuzanna Kania
tytuł pracy: Nitką, igłą i szydełkiem
Pula wszystkich nagród w dwóch kategoriach wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za udział, doceniając ich wkład i zaangażowanie. Wręczenie nagród finansowych nastąpi w dniu 17 listopada 2021 podczas Forum Regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem” w Instytucie Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, ul. Teatralna 4, około godziny 16.30, zgodnie z programem Forum ustalonym na ten dzień. Szczegółowy plan Forum Regionalnego dostępny jest na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie .
Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.