REJESTRACJA PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIE
REFERATÓW DO

10.11.2022

Zapraszamy do udziału w VI Forum Regionalnym „Straż Ogniowa w społeczności lokalnej” strażaków, historyków, pasjonatów i kolekcjonerów.

Wybrani prelegenci będą uczestnikami forum we wskazanym dniu tj. 17,18 listopada 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie lub Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. W przypadku większej liczby zgłoszeń wyboru prelegentów dokonają przedstawiciele współorganizatorów w oparciu o następujące kryteria: unikalność tematyki, dorobek naukowy lub doświadczenie w realizacji związane z tematyką proponowanego wystąpienia.

Promowane będą tematy, które do tej pory nie zostały opublikowane lub upowszechnione na innych podobnych wydarzeniach. Prelegenci będą proszeni o przygotowanie tekstu wykładu, który zostanie opublikowany w materiałach z VI Forum.

Prezentacje będą nagrywane i transmitowane na żywo podczas trwania forum.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Małgorzata Zbroszczyk, pracownik Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
tel. 32 763 27 48
e-mail: mzbroszczyk@mbp.chrzanow.pl