Główna

14, 16 - 17 LISTOPADA 2023

VII EDYCJA FORUM REGIONALNEGO

VII Forum regionalne startuje za:

VII edycja forum regionalnego: Niezłe ziółko

VII Forum Regionalne Między Małopolską a Górnym Śląskiem będzie dotyczyło ziół i ich znaczenia dla tradycji dwóch sąsiadujących ze sobą regionów (małopolskiego i śląskiego). Podczas Forum Regionalnego pt. „Niezłe ziółko”, organizowanego w ramach współpracy trzech instytucji, główną ideą będzie popularyzacja badań naukowych oraz poglądów dotyczących różnych aspektów zielarstwa oraz przyrody w kontekście kultury ludowej z uwzględnieniem zachodzących w niej zmian i przeobrażeń na przestrzeni wieków. Wydarzenie stanie się sposobnością nie tylko na wymianę wiedzy wraz z doświadczeniem między pokoleniami, ale również ekspertami i adeptami wiedzy „zielnej”. Zobrazuje różnice i podobieństwa wykorzystania roślin w kulturze po dwóch stronach brzegu rzeki Przemszy.

Na Forum zapraszamy 14 listopada do Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 16 listopada 2023 do Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, 17 listopada 2023 zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

fORUM POD PATRONATEM

14 listopada

Miejsce:
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

16 listopad

Miejsce:
Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
Wygiełzów, ul Podzamcze 1, 32-551 Babice

17 listopada

Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie,
ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów