PROGRAM

15-16 listopadA 2018

II EDYCJA FORUM REGIONALNEGO

Patriotyzm, obywatelskość, państwowość.
Małopolanie i Górnoślązacy w dobie Niepodległej

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach mają zaszczyt zaprosić na II edycję regionalnego forum, podczas którego odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska. Podczas konferencji chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na wielkich przywódców i masowe organizacje, ale także na regionalnych działaczy i lokalne stowarzyszenia kształtujące patriotyczne postawy w okresie zaborów. Pragniemy przypomnieć ludzi dbających o naszą kulturę i oświatę w czasach niewoli oraz tworzących struktury odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. Forum może stać się przyczynkiem do budzenia zainteresowania historią w wymiarze lokalnym, a przede wszystkim przybliżyć wydarzenia i postacie dotąd marginalizowane lub wręcz nieznane.

FORUM POD PATRONATEM

II edycja regionalnego forum

15 listopada 2018

10:00 – 10:30

Otwarcie Forum

10:30 – 13:00

Wystąpienia prelegentów (5 prelegentów max. 20 minut każdy)

13:00- 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

Wystąpienia prelegentów (3 prelegentów)

15:30 – 16:00

Przerwa kawowa

16:00 – 17:00

Panel dyskusyjny

16:00 – 17:00

Zwiedzanie Chrzanowa

15 listopada

Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

16 listopada 2018

9:00 – 9:30

Otwarcie II dnia Forum

9:30 – 12:00

Wystąpienia prelegentów (5 prelegentów max. 20 minut każdy)

12:00- 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Podsumowanie

14:00 – 16:00

Zwiedzanie Skansenu

16 listopada

Miejsce:
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Wygiełzów, ul Podzamcze 1, 32-551 Babice

ORGANIZATORZY