Dział Informacji Regionalnej

regionalia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 48
ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Dział Informacji Regionalnej gromadzi wszelkie informacje, dokumenty, literaturę i prasę związane z powiatem chrzanowskim, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu. W dziale opracowywane są bazy regionalne powiatu chrzanowskiego, jest prowadzona działalność wydawnicza.

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej

Historia regionu w dokumentach i fotografiach

Zbiory
regionalne

Książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego

Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego

Opisy zawartości czasopism, książek

Biblioteczka regionalna

Mieszkańcy o regionie

Wszechnica Chrzanowska

Wykłady w ramach mini uczelni regionalnej

Forum Regionalne

Między Małopolską a Górnym Śląskiem, wykłady, dyskusje, inspiracje

Księgi Multimedialne

Działania, wydarzenia regionalne

Dla Was i z Wami tworzymy historię regionu

Dział Informacji Regionalnej
w liczbach

1
rekordów bibliograficznych
1
skanów [ze zbiorów własnych]
1
skanów [ze zbiorów udostępnionych]
Scroll to Top