Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Dział Czytelń
i Multimediów

czytelnia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 49
multimedia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 50
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Dział Czytelń i Multimediów udostępnia zbiory naukowe oraz popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, bieżące i archiwalne czasopisma lokalne i ogólnopolskie oraz płyty DVD i Blu-ray, płyty muzyczne,  audiobooki oraz roboty, tablety i czytaki. Zapewniamy czytelnikom dostęp do bezpłatnego Internetu na kilkunastu stanowiskach komputerowych oraz możliwość korzystania ze skanera, drukarki czy aparatu fotograficznego.

IBUK – czytelnia internetowa

Serwis ibuk.pl to pierwsza i największa czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. W ibuku znajdziemy publikacje naukowe z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki.  Do dyspozycji czytelników pozostają także leksykony, słowniki oraz publikacje w języku angielskim i niemieckim.

Dostęp do elektronicznych wersji ponad tysiąca  publikacji z bazy  czytelnia on-line ibuk.pl jest możliwy na wszystkich komputerach w sieci biblioteki. Poza tym w bibliotece są do odbioru hasła do zdalnego logowania, aby mogli Państwo korzystać z oferty z komputerów domowych. Po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/ wyświetla się lista pozycji, do których dostęp został wykupiony. Kliknięcie w ikonę książki umożliwia czytanie publikacji na ekranie komputera, nawigację poprzez spis treści, powiększanie czy wyszukiwanie w treści książki. Istnieje możliwość założenia konta myIbuk, dzięki któremu możesz korzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką:

Możesz zasugerować zakup pozycji, której nie ma w bazie naszej Biblioteki. W tym celu kliknij w ikonę ZGŁOŚ ZAKUP BIBLIOTECE. Każdą z książek można otworzyć pięciokrotnie w tym samym czasie

ACADEMICA

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych Academica to największa w Polsce bezpłatna, pełnotekstowa baza online polskich publikacji naukowych (książek i czasopism) ze wszystkich dziedzin wiedzy. Aktualnie udostępnia ponad 3 100 000 tekstów: artykułów, monografii, podręczników i skryptów. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie od roku 2016 jest biblioteką partnerską systemu Academica.
Rodzaje dostępu:
– nieograniczony – publikacje oznaczone zieloną kropką są dostępne dla każdego użytkownika internetu bez żadnych ograniczeń z każdego urządzenia.
– ograniczony – publikacje są dostępne TYLKO na wyznaczonych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica. Terminale pozbawione są dostępu do internetu, a możliwość kopiowania tekstu do edytora jest ograniczona.
Jak i gdzie skorzystać z wypożyczalni Academica?
1. Odwiedź Dział Czytelń i Multimediów.
2. Podaj numer karty bibliotecznej.
3. Pobierz kod PIN od dyżurującego bibliotekarza i aktywuj swoje konto.
Polecamy także podręcznik użytkownika
Pamiętaj – system Academica oferuje:
– pełnotekstowe przeszukiwanie ponad 3 milionach współczesnych publikacji naukowych: artykułów, monografii, podręczników i skryptów,
– inteligentny system ograniczania wyników wyszukiwania i ich wizualizacji,
– nieograniczony dostęp do publikacji niechronionych prawem autorskim lub udostępnianych w modelu Open Access,
– możliwość rezerwacji publikacji chronionej prawem autorskim w bibliotece należącej do systemu Academica,
– możliwość tworzenia notatek, importu danych bibliograficznych, zapamiętywania kwerend.

Oświadczenie użytkownika

Regulamin użytkownika CWPN Academica

KaRo

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych w kilkuset katalogach równocześnie wraz z informacją o dostępności i ewentualnym odesłaniem do katalogu źródłowego.

ISAP – internetowy system aktów prawnych

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu. Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

POLONA

Biblioteka cyfrowa POLONA rozwijana przez Bibliotekę Narodową jest obecnie najnowocześniejszym tego typu portalem w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na świecie. Jej podstawowym celem jest zapewnienie szerokiego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobu zdigitalizowanego piśmiennictwa polskiego oraz informacji o nim. W portalu udostępniane są przede wszystkim zbiory z domeny publicznej, m.in.: stare druki, książki z XIX i XX w., ryciny, druki ulotne, nuty, rękopisy, zbiory kartograficzne i czasopisma.

NUKAT

NUKAT to katalog centralny. Oznacza to, że opisywane w nim dokumenty znajdują się w zbiorach wielu bibliotek w całej Polsce (a nawet w Rzymie, Paryżu i Wiedniu). Bibliotekarze katalogują wspólnie, gotowe opisy publikacji (rekordy bibliograficzne) kopiują do swoich lokalnych katalogów, a użytkownicy katalogu NUKAT mają informację o zasobach bibliotek naukowych i akademickich w jednym miejscu. Moc korzyści! Katalog NUKAT powstał w 2002 r. z inicjatywy grupy bibliotek akademickich i Biblioteki Narodowej. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki grantowi Fundacji A.W. Mellona. Dziś NUKAT współtworzy ponad 130 bibliotek, a dane gromadzone w katalogu rosną szybko – w 2008 r. – 1 mln opisów, 2011 r. – ponad 2 mln, a w styczniu 2015 r. już 3 mln rekordów bibliograficznych!

Biblioteka Narodowa

Bibliografie specjalne BN

Polska biblioteka narodowa w Warszawie, jedna z najstarszych instytucji kultury w Polsce, działająca w latach 1747–1795 jako Biblioteka Załuskich, reaktywowana w 1928. Gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie Polski oraz polonika zagraniczne. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla bibliotek w Polsce. Prowadzi również działalność wydawniczą – publikuje książki oraz punktowane czasopisma naukowe: „Polish Libraries”, „Rocznik Biblioteki Narodowej” oraz „Notes Konserwatorski”. Biblioteka Narodowa ma prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego w liczbie dwóch sztuk danego tytułu jako jedna z dwóch bibliotek w kraju obok Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

CEON BIBLIOTEKA NAUKI

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).

Scroll to Top