Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Dział Czytelń
i Multimediów

czytelnia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 49
multimedia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 50
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Filozoficzna Gra Biblioteczna

Filozoficzna Gra Biblioteczna wzorowana jest na idei gry miejskiej, posiadającej określoną oś fabularną z wykorzystaniem fragmentów przestrzeni biblioteki. Głównym celem projektu jest zainteresowanie młodzieży problematyką filozoficzną. Podczas zajęć, które trwają ok. 3 h lekcyjne, drużyny uczniów wykonują różnorodne zadania, które z jednej strony sprawdzają i utrwalają wiedzę dot. natury istnienia i rzeczywistości, paradygmatów, nurtów filozoficznych, powiązań filozofii z innymi dziedzinami wiedzy oraz filozofów z drugiej strony zaś uczą zasad korzystania z katalogów, baz danych i innych źródeł informacji.

Scroll to Top