Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Dział Czytelń
i Multimediów

czytelnia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 49
multimedia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 49
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Wyjątkową pozycję w zbiorach naszej biblioteki zajmują druki najstarsze. Ich zbiór liczy 20 egzemplarzy, pochodzą z lat 1745-1938. Udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni.

Biblia łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka, T.J., T.1-2, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1896

Chmielewski B., Nowe Ateny albo Akademia Wszelkiej sciencyi pełne, na różne tytuły iak na Classes podzielona, Mądrym dla memoriału, Idoitom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, Melancholikom dla rozrywki erygowana alias…, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 ( na podst. Wydania z 1745-1756)

Dietl, Źródła lekarskie w Krzeszowicach, Drukarnie C.K. Uniwersytetu, Kraków 1858

Dr Kazimierz Władysław Kumaniecki, Ustrój Polityczny Polski. Konstytucja Kwietniowa i system wyborczy (sejmowy, senacki, prezydencki). Teksty i studjum, Kraków 1937

Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Wydawnictwo “Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, “Światowida”, “Na Szerokim Świecie”, Kraków 1928

Grodecki R. i Zachorowski S., dzieje Polski Średniowiecznej, T.1-2, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1926

Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, T.1-5, Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1925-1938

Jeż T.T., Wybór dzieł, T.1-39, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1930-1931

Kridl M., Literatura Polska wieku XIX, Cz.1-2, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1933

Molier, Dzieła. Wydanie nowe ku uczczeniu trzechsetnej rocznicy urodzin Moliera, T.1-6, Instytut Wydawniczy “Biblioteka Polska”, Warszawa 1922

Morawski K., Czasy Zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia, Instytut Wydawniczy “Biblioteka Polska”, Warszawa 1922

Niemcewicz J.U., Dzieła, T.1-5, Wydawnictwa Kazimierza Bartoszewicza, Kraków 1884-1886

Pęckowski J., Chrzanów. Miasto Powiatowe w Województwie Krakowskim. Monografia z 27 ilustracjami w tekście, Nakładem Zarządu Miejskiego w Chrzanowie 1935

Pismo Święte w obrazach. Dzieje Starego i Nowego Testamentu. Na język polski przełożył X. Józef Kłos, Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych S.A., Poznań 1925

Słownik dokładny Języka Polskiego i Niemieckiego do podręcznego używania dla Polaków i Niemców ułożony przez Samuela Bandtkie, T.1-2, Breslau 1806

Wielka Historja Powszechna. Wydawnictwo zbiorowe ilustrowane, T.1-2, Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1938

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, T.1-18, Wydawnictwo Gutemberga, Kraków 1932

Wielki zbiór powinszowań zawierający powinszowania, przemowy i toasty wierszem i prozą. Wszystkie dni pamiątkowe, obchody i uroczystości rodzinne. Zebrał Józef Gallus, “Katolik”, Bytom

Wybór z dzieł Wergiljusza z dodatkiem Wergiljanistów Polsko-Łacińskich, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa, 1930

Żeleński(Boy) T., Molier, Instytut Wydawniczy “Biblioteka Polska”, Warszawa 1924

Najcenniejsze druki dawne dla koneserów

Ich zbiór liczy 20 egzemplarzy, pochodzą z lat 1745-1938. Udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni

Scroll to Top