F.A.Q

biblioteka@mbp.chrzanow.pl  tel. 32 763 27 40
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

F.A.Q.

Najcześciej zadawane pytania

Wystarczy przyjść do Biblioteki z dokumentem ze zdjęciem oraz numerem pesel (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka) i po zapoznaniu się z regulaminem, wypełnić  i podpisać kartę zobowiązania. 

 • Osoby niepełnoletnie mogą zapisać się na podstawie legitymacji szkolnej lub
  tymczasowego dowodu tożsamości oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na karcie zobowiązania.
 • Dzieci do 13 roku życia zapisywane są tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Obywatele innych krajów zapisywani są do biblioteki po okazaniu paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Wydana karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie gminy Chrzanów.
Regulamin

Karta do Kultury jest kartą biblioteczną oraz kartą rabatową w jednym. Umożliwia korzystanie ze zbiorów
i usług biblioteki oraz korzystanie na preferencyjnych warunkach  z oferty Partnerów, którzy włączyli się do programu partnerskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
www.mbp.chrzanow.pl/karta-do-kultury

Łączna liczba zbiorów wypożyczonych w całej sieci bibliotecznej nie może przekraczać 15 egzemplarzy, w tym zbiorów z Działu Czytelń i Multimediów nie więcej niż 5.

Książki wypożyczane są na okres 1 miesiąca, natomiast zbiory multimedialne na 2 tygodnie.

Jeżeli został przekroczony termin zwrotu książki, automatycznie naliczana jest opłata w wysokości
2 zł /1 egzemplarz za każdy miesiąc po terminie.

Jeżeli został przekroczony termin zwrotu zbiorów multimedialnych opłata za przetrzymanie wynosi 2 zł /1 egzemplarz za każde dwa tygodnie.

Prolongaty można dokonać:

 1. bezpośrednio u bibliotekarza w agendzie, w której wypożyczone zostały zbiory
 2. telefonicznie – dzwoniąc na nr –  danych teleadresowych
 3. elektronicznie – logując się do katalogu biblioteki za pośrednictwem osobistego bibliotecznego konta użytkownika
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej

Nie przedłuża się terminów wypożyczenia zbiorów zamówionych przez innych czytelników.

Każdy Czytelnik może sprawdzić swoje wypożyczenia, zamówienia oraz rezerwacje logując się na swoje konto biblioteczne ze strony internetowej biblioteki www.mbp.chrzanow.pl w zakładce Katalogi. Login oraz hasło pierwszego logowania czytelnik otrzymuje od bibliotekarza w momencie zakładania konta.

W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z biblioteką.

Należy przyjść do biblioteki z dokumentem tożsamości lub kartą biblioteczną. Wygenerowane zostanie nowe hasło, które dla bezpieczeństwa ponownie trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu. Hasło również może zostać wygenerowane zdalnie – w tym celu należy skontaktować się z biblioteką telefonicznie lub mailowo.

Tak, można to zrobić w bibliotece, telefonicznie lub po zalogowaniu się na własne konto czytelnicze.

Zbiory dostępne do wypożyczenia mają w katalogu aktywny przycisk „wypożycz” – po kliknięciu zostają zarezerwowane i czekają na odbiór, natomiast książki wypożyczone przycisk  – „zapisz się” – kliknięcie dopisuje czytelnika na listę osób oczekujących.

Zarezerwowane zbiory oczekują na odbiór 5 dni roboczych, jeżeli nie zostaną w tym czasie odebrane – rezerwacja jest kasowana.

Należy skontaktować się z bibliotekarzem z agendy lub filii, w której został wypożyczony zagubiony egzemplarz.

W wypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

 • odkupić ten sam tytuł

lub

 • wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionego egzemplarza lub tej samej klasy wydawnictwa

lub

 • za zgodą bibliotekarza przekazać inny tej samej wartości, jeżeli będzie on dla Biblioteki użyteczny.

Należy niezwłocznie zgłosić fakt zagubienia lub kradzieży karty bibliotecznej telefonicznie. Zagubiona lub skradziona karta zostanie zablokowana, aby zapobiec użyciu jej przez osoby niepowołane. Następnie należy zgłosić się z dowodem tożsamości do najbliższej filii bibliotecznej – wydana zostanie nowa karta. Koszt wydania nowej karty wynosi 5 zł 

Tak, do tego celu służy specjalny formularz umieszczony na naszej stronie internetowej. [link]

Bibliotekarze Wypożyczalni dostarczają książki do domu osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Chrzanowa. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w bibliotece osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby.

Każda agenda/filia biblioteczna ma wyznaczone stanowiska komputerowe, gdzie użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z Internetu bibliotekarzowi i okazać kartę biblioteczną.

Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1godz.

Czas ten może zostać wydłużony w przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze. Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem biblioteki

Na terenie Biblioteki można skorzystać z Internetu bezprzewodowego na własnym sprzęcie. Dostęp do zasobów sieci jest chroniony hasłem, które można otrzymać od dyżurującego bibliotekarza. Z Internetu bezprzewodowego mogą korzystać tylko czytelnicy zapisani do Biblioteki.

Istnieje możliwość wykonywania wydruków, kserowania oraz skanowania materiałów bibliotecznych granicach dopuszczonych przez  prawo autorskie oraz materiałów własnych. Usługi są płatne – cennik

Zgodnie z regulaminem w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz zbiorów czytelni na sobotę i niedzielę. Decyzję o wypożyczeniu i ewentualnym pobraniu kaucji podejmuje bibliotekarz. Wypożyczenie jest możliwe w sobotę na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot w poniedziałek do godziny po jej otwarciu

W Bibliotece dostępna jest usługa Wypożyczeń Międzybibliotecznych, która pozwala sprowadzić  poszukiwane materiały (książki,  kserokopie  lub  skany  fragmentów  książek i  artykułów  z  czasopism)  z  innych bibliotek. Sprowadzone w ramach usługi książki udostępniane są tylko na miejscu w Dziale Czytelń  i Multimediów – nie wypożycza się ich na zewnątrz.

Usługa płatna – cennik

Tak, biblioteka  oferuje książki z serii  DUŻE LITERY, audiobooki, oraz czytaki.

Czytak to przenośny, bardzo prosty w obsłudze odtwarzacz mp3 z głośnikiem. Jest przeznaczony dla osób niewidomych i niedowidzących. Czytaki wypożyczane są na dwa miesiące.

Scroll to Top