Filia w Płazie

filiaplaza@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 613 13 45
ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza

Filia w Płazie

jest najstarszą filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Powstała w 1955 roku. Dla mieszkańców sołectwa jest jedynym centrum kultury integrującym życie lokalnej społeczności. Filia oferuje nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń, w której można się wyciszyć, zainspirować i zrelaksować przy lekturze. Oprócz bogatego zasobu książek zapewnia także bezpłatny dostęp do Internetu oraz interesującą ofertę kulturalną: zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, warsztaty dla dorosłych i seniorów. Biblioteka prowadzi działania przyczyniające się do wspierania tożsamości kulturowej mieszkańców Płazy oraz upowszechniania wiedzy o historii miejscowości. Współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi promując folklor oraz twórców i pasjonatów związanych z Płazą i regionem.

Święto Miodu

Coroczne lokalne wydarzenie organizowane przez Filię w Płazie we współpracy z Radą Sołecką i lokalnymi partnerami

Płaziańskie gawędy „Przy Kominie”

Cykl spotkań skupiających mieszkańców oraz lokalnych pasjonatów, chcących podzielić się swoją wiedzą o historii Płazy oraz jej walorach przyrodniczych i kulturowych

Biblioterapia

Cykliczne zajęcia oparte na terapeutycznych i edukacyjnych wartościach literatury

Artykuły

#Filia w Płazie

Scroll to Top