biblioteka@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 40
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Szanowni Czytelnicy!

Informacje na temat windykacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie:
tel. 32 763 27 40, 32 763 27 51
e-mail: windykacja@mbp.chrzanow.pl

W celu odzyskania wierzytelności (zbiorów bibliotecznych oraz kar regulaminowych za nieterminowy zwrot zbiorów) Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie podpisała umowę z firmą windykacyjną STATIMA. Czytelnicy, którzy otrzymają wezwanie od firmy STATIMA, zobowiązani są do zwrotu książek w bibliotece i uiszczenia opłaty za ich przetrzymanie oraz zapłaty za zagubione zbiory na konto bankowe firmy windykacyjnej.

 

Dane firmy windykacyjnej:
Kancelaria S. A. STATIMA
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
40-019 Katowice

Numer konta bankowego:
08 1750 1035 0000 0000 3195 4487
tel. 32 782 39 99
Statima

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie przypomina wszystkim, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych zbiorów bibliotecznych oraz zapłatą należności z tytułu nieterminowego zwrotu zbiorów, o konieczności uregulowania swoich zobowiązań.

Przypominamy,

że każdy czytelnik zapisując się do Biblioteki zobowiązał się do przestrzegania regulaminu, co potwierdził własnoręcznym podpisem.  Zgodnie z regulaminem, Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub na drodze sądowej.

Informujemy, że w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów lub braku możliwości wpłaty zobowiązań z tytułu nieterminowego zwrotu zbiorów istnieje wiele sposobów rozwiązania problemu bez dalszego powiększania kosztów.

W przypadkach wymagających indywidualnego rozpatrzenia można zwrócić się do dyrekcji Biblioteki składając pismo w sekretariacie.

Scroll to Top