Sensacyjna gra rowerowa – Gdzie jest manuskrypt Sherlocka?

Już 28 sierpnia 2022 o godz. 08:30 pod Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie zbiorą się miłośnicy zagadek i intryg, aby w drużynach podążać tropem tajemnic.

Gra przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Każdy, kto czuje się na siłach przejechać trasę 30 km, może w niej wziąć udział.
Gwarantujemy nie tylko przeżycia detektywistyczne, ale również sportowe!  

Uwaga! Lektura opowiadania Arthura Conan Doyle’a „Studium w szkarłacie” daje dodatkowe punkty. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 25.08.2022, godz. 16:00, wyłącznie za pośrednictwem formularza.

Regulamin

Regulamin w formacie PDF do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY :

Minimum 2 graczy oprócz kapitana. Jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia.
Potwierdzeniem, że każdy ze zgłoszonych uczestników zapoznał się Regulaminem zamieszczonym na początku strony i wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w Regulaminie.
Potwierdzeniem, że każdy ze zgłoszonych uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji procesu rejestracji oraz przetwarzanie swojego wizerunku wykonanego podczas Sensacyjnej gry rowerowej. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności udostępnianie ich poprzez stronę internetową, fanpage w serwisie Facebook oraz zamieszczanie w materiałach informacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do zgody.
Potwierdzeniem, że każdy ze zgłoszonych uczestników zapoznał się i przyjmuje do informacji niniejszą klauzulę informacyjną:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów. W Bibliotece wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: baranowskiodo@gmail.com. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres jednego roku. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie tych danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

“Sensacyjna gra rowerowa – Gdzie jest manuskrypt Sherlocka” realizowana jest w ramach zadania „Biblioteka po sąsiedzku” realizowanego zgodnie z umową nr 11/2022/NCK/B w ramach programu BLISKO – BIBLIOTEKA / LOKALNOŚĆ / INICJATYWY / SPOŁECZNOŚĆ / KOOPERACJA / ODDOLNOŚĆ PRIORYTET 4 „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025 BLISKO (2022-2023) II nabór”. 

Przewiń do góry