Fotografia materiałow archiwalnych: pocztówek, zdjęć, maszynopisu itp.

Akcja poszukiwania

Poszukujemy dokumentów, informacji, nagrań, relacji, wspomnień

Prośbę o przejrzenie swoich archiwów kierujemy do historyków, regionalistów, kolekcjonerów, pasjonatów, świadków historii oraz wszystkich, którzy chcą się zaangażować w poszukiwanie i zbieranie, nagrywanie materiałów związanych z przemianami ustrojowymi w latach 1980 – 1990 ze szczególnym uwzględnieniem powstania Solidarności oraz samorządu.

Zebrane materiały trafią do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Zostaną wykorzystane przy tworzeniu wystawy i katalogu. Wystawa zostanie zaprezentowana w przestrzeni miasta. Uczestnicy akcji będą mogli pomóc w przygotowaniu materiałów i ich prezentacji.

Fotografia z Forum Regionalnego 2019
Loga organizatora projektu i partnerów