Wystawa

Zapraszamy do zwiedzenia naszej wystawy „Solidarni w niepodległości” przy bibliotece i w Skansenie
w Wygiełzowie, a jeśli z jakichś względów nie jest to możliwe, do spaceru wirtualnego.

Przy tworzeniu wystawy zostały wykorzystane pamiątki zebrane podczas akcji poszukiwania materiałów.
Do wystawy został opracowany katalog wydany w formie papierowej oraz udostępniony na zasadzie wolnej licencji
z uznaniem autorstwa w Internecie. (dodaj pdf z katalogiem do pobrania)

Wernisaż wystawy odbył się w Bibliotece 22.10.2020 podczas forum regionalnego z niewielkim udziałem publiczności, z równoczesną z transmisją na żywo w Internecie.